Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Châu Thành - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 33
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 371867

Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Số 92/KH-UBND 11-04-2018 Về việc tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2018
43/NQ-HĐND 20-12-2017 Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành ban hành Nghị quyết số 43/NQ-HĐND về Chương trình ban hành Nghị quyết năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành.
42/NQ-HĐND 20-12-2017 Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành ban hành Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án "Công viên nghĩa trang Vạn Phước Viên" xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
41/NQ-HĐND 20-12-2017 Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nhân huyện Châu Thành ban hành Nghị quyết về thông qua Quy hoạch chung thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030
40/NQ-HĐND 20-12-2017 Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành ban hành Nghị quyết số 40/NQ-HĐND về việc kế hoạch đầu tư công năm 2018 huyện Châu Thành
39/NQ-HĐND 20-12-2017 Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành ban hành Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về phân bổ ngân sách nhà nước địa phương năm 2018.
38/NQ-HĐND 20-12-2017 Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành ban hành Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương năm 2018.
37/NQ-HĐND 20-12-2017 Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành ban hành Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Thành năm 2018.
36/NQ-HĐND 07-12-2017 Ngày 07 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành ban hành Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Châu Thành
35/NQ-HĐND 07-12-2017 Ngày 07 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành ban hành Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án công nhận thị trấn Tân Hiệp là đô thị loại V
135/QĐ-UBND 06-09-2016 V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Diện
136/QĐ-UBND 06-09-2016 V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Phương
532/UBND-VP 06-09-2016 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang