Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Châu Thành - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 320
  Tổng lượt truy cập: 354237

Chi tiết tin

Xã Tân Lý Tây thực hiện mô hình Bộ hồ sơ mẫu và video hướng dẫn thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch
28/10/2021

Thực hiện quy định tại Điều 5, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ quy định về hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trong trường hợp sử dụng bộ hồ sơ mẫu và qua video hướng dẫn. Xã Tân Lý Tây thực hiện mô hình bộ hồ sơ mẫu và qua video hướng dẫn thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hộ tịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Tân Lý Tây hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục hành chính thông qua bộ hồ sơ mẫu và qua video hướng dẫn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình liên hệ thực hiện các thủ tục hành chính.

Trong các thủ tục hành chính được người dân liên hệ thực hiện thì công tác giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã Tân Lý Tây là một công tác quan trọng, chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng số hồ sơ phát sinh tại Ủy ban nhân dân xã. Nâng cao chất lượng công tác giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch có vai trò quan trọng trong quá trình nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin.

Trước khi áp dụng bộ hồ sơ mẫu và qua video hướng dẫn việc hướng dẫn người dân viết hồ sơ gặp nhiều khó khăn, người dân khó hình dung được cách ghi nội dung cần ghi, hướng dẫn bằng miệng sẽ không thể nhớ hết, người dân còn nhiều lúng túng… dẫn đến mất rất nhiều thời gian, biểu mẫu để hoàn thành một bộ hồ sơ. Năm 2018, số hồ sơ nộp trực tuyến trên hệ thống Một cửa điện tử của Ủy ban nhân dân xã Tân Lý Tây chỉ có 19 hồ sơ, kinh phí photo biểu mẫu cung cấp cho người dân để thực hiện thủ tục hành chính rất nhiều, đến năm 2019 Ủy ban nhân dân xã Tân Lý Tây thực hiện bộ hồ sơ mẫu nhưng chưa có video hướng dẫn thì số hồ sơ trực tuyến có nâng lên (Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 có 1.278 hồ sơ nộp trực tuyến), tuy nhiên vẫn còn nhiều sai sót trong việc ghi hồ sơ, nộp hồ sơ, kinh phí photo biểu mẫu có giảm nhưng vẫn còn ở con số khá cao. Từ thực trạng như trên, Ủy ban nhân dân xã Tân Lý Tây thực hiện mô hình bộ hồ sơ mẫu và qua video hướng dẫn thủ tục hành chính để cải thiện những hạn chế, tồn tại.

Sau thời gian triển khai thực hiện từ tháng 9/2020 đến nay đã thể hiện kết quả tích cực từ việc áp dụng mô hình bộ hồ sơ mẫu và qua video hướng dẫn, thống kê số liệu từ tháng 01/2021 đến tháng 6/2021 đã có 1.364 hồ sơ áp dụng mô hình này tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Tân Lý Tây. Trong đó, hồ sơ tiếp nhận qua mạng 981 hồ sơ, tiếp nhận trực tiếp 383 hồ sơ thuộc lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch, tập trung ở các thủ tục hành chính phổ biến được nhiều người dân liên hệ thực hiện như: chứng thực bản sao từ bản chính, cấp bản sao trích lục hộ tịch, đăng ký khai tử, đăng ký khai sinh, đăng ký lại khai sinh, đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc…. Việc sử dụng bộ hồ sơ mẫu và qua video hướng dẫn được người dân đánh giá cao trong giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Tân Lý Tây và qua bộ hồ sơ mẫu và qua video hướng dẫn sẽ giúp được công dân điền các thông tin vào mẫu tờ khai được thuận tiện, chính xác, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, chất lượng dịch vụ công, dịch vụ công trực tuyến; nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân; phát huy tối đa hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, mang lại sự hài lòng cho người dân; hỗ trợ, giới thiệu người dân biết đến việc nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích giúp giảm thiểu thời gian đi lại khi thực hiện thủ tục hành chính của công dân, đặc biệt phát huy ưu điểm trong thời gian dịch Covid – 19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Trong thời kỳ hội nhập quốc tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, việc xây dựng video hướng dẫn hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính góp phần tạo nên một đội ngũ công chức cấp xã ngày càng chuyên nghiệp, tạo niềm tin của Nhân dân đối với hệ thống chính quyền cơ sở.

Hình ảnh: Người dân liên hệ nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính sau khi nộp hồ sơ trực tuyến tại Ủy ban nhân dân xã Tân Lý Tây.

Hiện tại, Ủy ban nhân dân xã Tân Lý Tây chỉ mới xây dựng bộ hồ sơ mẫu và video hướng dẫn về thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch (Video hướng dẫn thủ tục Trích lục bản sao khai sinh trực tuyến). Với mục tiêu xây dựng chính quyền xã Tân Lý Tây đạt chất lượng cao, đội ngũ cán bộ công chức xã “vừa hồng vừa chuyên”, Bộ phận một cửa “Thân thiện – Chuyên nghiệp – Hiệu quả” phương hướng phát triển trong thời gian tới Ủy ban nhân dân xã Tân Lý Tây sẽ xây dựng thêm đầy đủ các bộ hồ sơ mẫu và video hướng dẫn cho tất cả các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã Tân Lý Tây./.

Clip hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến: https://www.youtube.com/watch?v=AeAwcisnrQc&t=209s

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1