Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Châu Thành - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 307
  Tổng lượt truy cập: 354224

Chi tiết tin

Tổ chức hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng cuối năm 2021
25/10/2021

Nhằm gặp gỡ, đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã với cá nhân, tổ chức nhằm kịp thời tuyên truyền, cung cấp thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. Thông qua buổi đối thoại, khảo sát sự hài lòng của người dân đối với tình hình giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức và cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã. Từ đó thông tin tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính.

Ngày 22/10/2021, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đã ban hành Kế hoạch số 202/KH-UBND về tổ chức hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng cuối năm 2021, dự kiến tổ chức hội nghị đối thoại vào tháng 11 năm 2021, tại xã Bàn Long.

Tổ chức đối thoại phải đảm bảo thành phần tham gia đối thoại gồm: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Phòng Nội vụ; Phòng Tư pháp; Thanh tra huyện; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Giáo dục và Đào tạo. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân; các công chức phụ trách giải quyết thủ tục hành chính cấp xã và các cá nhân, tổ chức tham dự đối thoại.

Nội dung hội nghị đối thoại là trao đổi thông tin, tiếp nhận và trả lời những khó khăn, vướng mắc về các vấn đề có liên quan đến quy định thủ tục hành chính và việc giải quyết thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Việc tổ chức đối thoại phải đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, diễn ra theo tinh thần thẳng thắn, trung thực, cởi mở, hợp tác, xây dựng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tham gia phát biểu ý kiến và nêu những vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính. Đảm bảo mọi phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính phải được tiêp nhận đầy đủ, xử lý kịp thời, hiệu quả đúng quy định./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1