Skip to Content

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Châu Thành - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Văn Bản Văn Bản

Tìm thấy 13 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
Số 92/KH-UBND 11-04-2018 Về việc tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2018 38-lượt Xem
43/NQ-HĐND 20-12-2017 Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành ban hành Nghị quyết số 43/NQ-HĐND về Chương trình ban hành Nghị quyết năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành. 46-lượt Xem
42/NQ-HĐND 20-12-2017 Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành ban hành Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án "Công viên nghĩa trang Vạn Phước Viên" xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 28-lượt Xem
41/NQ-HĐND 20-12-2017 Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nhân huyện Châu Thành ban hành Nghị quyết về thông qua Quy hoạch chung thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030 35-lượt Xem
40/NQ-HĐND 20-12-2017 Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành ban hành Nghị quyết số 40/NQ-HĐND về việc kế hoạch đầu tư công năm 2018 huyện Châu Thành 17-lượt Xem
39/NQ-HĐND 20-12-2017 Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành ban hành Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về phân bổ ngân sách nhà nước địa phương năm 2018. 4-lượt Xem
38/NQ-HĐND 20-12-2017 Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành ban hành Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương năm 2018. 5-lượt Xem
37/NQ-HĐND 20-12-2017 Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành ban hành Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Thành năm 2018. 14-lượt Xem
36/NQ-HĐND 07-12-2017 Ngày 07 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành ban hành Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Châu Thành 3-lượt Xem
35/NQ-HĐND 07-12-2017 Ngày 07 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành ban hành Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án công nhận thị trấn Tân Hiệp là đô thị loại V 6-lượt Xem
135/QĐ-UBND 06-09-2016 V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Diện 7-lượt Xem
136/QĐ-UBND 06-09-2016 V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Phương 14-lượt Xem
532/UBND-VP 06-09-2016 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang 33-lượt Xem

Văn bản mới Văn bản mới

 Về việc tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2018
 Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành ban hành Nghị quyết số 43/NQ-HĐND về Chương trình ban hành Nghị quyết năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành.
 Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành ban hành Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án "Công viên nghĩa trang Vạn Phước Viên" xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
 Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nhân huyện Châu Thành ban hành Nghị quyết về thông qua Quy hoạch chung thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030
 Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành ban hành Nghị quyết số 40/NQ-HĐND về việc kế hoạch đầu tư công năm 2018 huyện Châu Thành

Videos Videos

Go to All

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1