Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Châu Thành - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Danh bạ điện thoại Danh bạ điện thoại

Danh bạ điện thoại lãnh đạo huyện Châu Thành

DANH SÁCH

Danh bạ điện thoại lãnh đạo huyện Châu Thành

 

STT

Họ tên

Chức vụ

SĐT Cơ quan

I

Các cơ quan TW, tỉnh đóng trên địa bàn huyện

 

 

1

Trung tâm bảo vệ thực vật phía Nam

 

3834416

 

Lê Quốc Cường

Giám đốc

 

 

Đỗ Văn Vấn

Phó Giám đốc

 

 

Lâm Thị Mỹ Nương

Phó Giám đốc

 

2

Viện cây văn quả

 

3893129

 

Nguyễn Văn Hòa

Viện trưởng

3834680

 

Võ Hữu Thoại

Phó Viện trưởng

3834691

 

Mai Văn Trị

Phó Viện trưởng

0643897251

 

Nguyễn Văn Tín

Phó trưởng hành chính

3893129

3

Bệnh viện tâm thần

 

3834437

 

Lê Duy Biên

Giám đốc

3832228

 

Ngô Thanh Hòa

Phó Giám đốc

3834252

 

Trần Quốc Kính

Phó Giám đốc

3962241

4

Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa

 

3831366

 

Nguyễn Văn Tín

Hiệu trưởng

 

 

Phan Thị Thúy Hằng

Phó Hiệu Trưởng

 

 

Trần Chí Nghĩa

Phó Hiệu Trưởng

 

5

Trường THPT Dưỡng Điềm

 

3629031

3629017

 

Nguyễn Thị Phúc Nga

Hiệu trưởng

3629019

 

Lê Thị Thảo

Phó Hiệu Trưởng

3629017

 

Phan Văn Hạp

Phó Hiệu Trưởng

3629018

6

Trường THPT Rạch Gầm Xoài Mút

 

3833630

 

Nguyễn Tấn Sĩ

Hiệu trưởng

 

 

Trương Văn Hùng

Phó Hiệu Trưởng

 

 

Nguyễn Chí Tâm

Phó Hiệu Trưởng

 

II

Khối Đảng

 

 

1

Văn Phòng Huyện ủy

 

3831304

 

Trương Minh Tới

Bí thư Huyện Ủy

3896131

 

Trần Văn Hơn

Phó BTTT HU

3896130

 

Phan Văn Dũng

Chánh VPHU

3831409

 

Nguyễn Văn Hồng

Phó Chánh VPHU

3896448

 

Trần Văn Nam

Phó Chánh VPHU

3896447

2

Ban Tuyên Giáo

 

 

 

Nguyễn Văn Quang

Trưởng Ban

3896445

 

Nguyễn Văn Phú

Phó Trưởng Ban

 

 

Võ Thị Đức

Phó Trưởng Ban

 

3

Ban Tổ chức

 

3831319

 

Phùng Văn Hoàng

Trưởng Ban

3896444

 

Hồ Văn Lăng

Phó Trưởng Ban

3896468

 

Võ Văn Khanh

Phó Trưởng Ban

3831319

4

Ủy ban kiểm tra

 

3831308

 

Nguyễn Văn Hạnh

Chủ nhiệm

3831308

 

Nguyễn Văn Danh

Phó Chủ nhiệm

3831308

5

Ban Dân vận

 

3934544

 

Lê Văn Mười

Trưởng Ban

 

 

Nguyễn Văn Thường

Phó Trưởng Ban

 

 

Phạm Ngọc Lâm

Phó Trưởng Ban

 

III

HĐND-UBND huyện

 

 

1

Hội đồng nhân dân

 

 

 

Nguyễn Văn Bảy

Phó Chủ tịch

3831238

 

Nguyễn Phục Long

Phó Chủ tịch

3831238

 

Nguyễn Ngọc Sơn

PB. Pháp chế

3831238

 

Lê Kim Tiền

PB. KT-XH

3831238

2

UBND huyện

 

 

 

Huỳnh Văn Bé Hai

Chủ tịch

3831924

 

Trần Hữu Phong

Phó Chủ tịch

3831923

 

Trần Văn Thạo

Phó Chủ tịch

3933870

3

VP.HĐND-UBND huyện

 

 

 

Nguyễn Văn Triều

Chánh Văn phòng

3831922

 

Bùi Văn Châu

Phó Chánh Văn phòng

3831763

 

Trần Huỳnh Hoàng Ngâu

Phó Chánh Văn phòng

3896236

IV

Mặt trận và các đoàn thể

 

 

1

Ủy ban MTTQ

 

3831318

 

Nguyễn Thị Kim Nhung

Chủ tịch

 

 

Tạ Công Minh

Phó Chủ tịch

 

 

Nguyễn Văn Trầm

Phó Chủ tịch

 

 

Triệu Văn Đoàn

Phó Chủ tịch

 

2

Liên đoàn lao động

 

3831307

 

Phạm Văn Út

Chủ tịch

 

 

Nguyễn Văn Thưa

Phó Chủ tịch

 

 

Đỗ Thanh Hiền

Phó Chủ tịch

 

 

Cao Thị Ngọc Hân

Phó Chủ tịch

 

3

Huyện Đoàn

 

 

 

Trần Trung Đông

Bí thư

3831573

 

Nguyễn Kim Trí

Phó Bí thư

 

 

Trần Thụy Ái Nhân

Phó Bí thư

 

4

Hội Liên hiệp Phụ nữ

 

 

 

Nguyễn Thị Hằng

Chủ tịch

3831595

3935585

 

Châu Bích Phượng

Phó Chủ tịch

 

 

Đặng Thụy Thùy Nga

Phó Chủ tịch

 

5

Hội Nông dân

 

3831649

 

Nguyễn Văn Thắng

Chủ tịch

 

 

Nguyễn Văn Phước

Phó Chủ tịch

 

6

Hội Cựu chiến binh

 

3831314

 

Nguyễn Bền

Chủ tịch

 

 

Lê Tấn Lộc

Phó Chủ tịch

 

 

Phan Văn Tư

Phó Chủ tịch

 

7

Hội Người cao tuổi

 

3936774

 

Đỗ Thị Thu Ba

Chủ tịch

 

 

Đỗ Thị Nguyện

Phó Chủ tịch

 

8

Hội Luật gia

 

3935572

 

Phùng Văn Long

Chủ tịch

 

 

Phan Thị Quý

Phó Chủ tịch

 

9

Hội Khuyến học

 

3936067

 

Dương Văn Trí

Chủ tịch

 

 

Lê Văn Bảnh

Phó Chủ tịch

 

10

Hội Cựu Giáo chức

 

3936067

 

Lê Văn Bảnh

Chủ tịch

 

 

Huỳnh Thị Hoa

Phó Chủ tịch

 

11

Hội Nạn nhân chất độc Dacam/Điôxin

 

3936754

 

Hà Quang Vinh

Chủ tịch

 

 

Nguyễn Thị Ánh Thu

Phó Chủ tịch

 

V

CÁC PHÒNG, BAN

 

 

1

Phòng Nội vụ

 

3604979

 

Cao Văn Hiệp

 

3831478

 

Huỳnh Văn Việt

 

3831478

 

Huỳnh Hữu Nhân

 

3831479

2

Phòng LĐTB-XH

 

3831299

6268343

 

Phan Anh Tuấn

Trưởng phòng

 

 

Nguyễn Văn Máy

Phó Trưởng phòng

 

3

Phòng VH&TT

 

3831297

 

Đặng Văn Hiệp

Trưởng Phòng

 

 

Võ Văn Dũng

Phó Trưởng phòng

 

 

Nguyễn Trường Sơn

Phó Trưởng phòng

 

4

Phòng TC-KH

 

3831267

3831594

 

Võ Thị Trinh

Trưởng phòng

 

 

Lê Bá Tùng

Phó Trưởng phòng

 

 

Lê Tấn Thành

Phó Trưởng phòng

 

5

Phòng Y tế

 

3935174

 

Lê Huy Thanh

Trưởng phòng

 

6

Phòng GD-ĐT

 

3831272

 

Ngô Thanh Hùng

Trưởng phòng

3896790

 

Lê Văn Nghĩa

Phó Trưởng phòng

 

 

Nguyễn Tuấn Thanh

Phó Trưởng phòng

3831421

7

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 

3831277

 

Trần Văn Hoàng

Trưởng phòng

 

 

Đoàn Ngọc Vinh

Phó Trưởng phòng

 

 

Mai Văn Bé

Phó Trưởng phòng

 

8

Phòng NN-PTNT

 

3831278

 

Trần Văn Hậu

Trưởng phòng

 

 

Huỳnh Văn Sơn

Phó Trưởng phòng

 

 

Huỳnh Hữu Hòa

Phó Trưởng phòng

 

9

Phòng TN-MT

 

3935665

 

Nguyễn Văn Kiệt

Trưởng phòng

 

 

Nguyễn Văn Năm

Phó Trưởng phòng

 

 

Văn Thị Tuyết

Phó Trưởng phòng

 

10

Phòng Tư pháp

 

3831428

 

Trần Thị Mỹ Hạnh

Trưởng phòng

 

 

Lê Văn Lưu

Phó Trưởng phòng

 

11

Chi cục Thống kê

 

3831429

 

Trần Văn Đực

Chi cục trưởng

 

 

Lê Văn Út

Phó Chi cục trưởng

 

VI

Các ngành

 

 

1

Công an

 

3831289

3831777

 

Ngô Xuân Tư

Trưởng Công an

 

 

Ngô Chí Kiến

Phó Trưởng Công an

 

 

Huỳnh Văn Bé Ba

Phó Trưởng Công an

 

 

Nguyễn Văn Dân

Phó Trưởng Công an

 

 

Nguyễn Văn Công

Phó Trưởng Công an

 

2

Quân sự

 

3834013

 

Nguyễn Minh Quân

Chỉ huy trưởng

3833164

 

Bùi Phước Thành

Chính trị viên

 

 

Võ Văn Năm

Phó Chỉ huy trưởng

 

 

Nguyễn Thế Hiệp

Phó Chỉ huy trưởng

 

 

Đoàn Minh Chiến

Chính trị viên phó

 

3

Kho bạc nhà nước

 

 

 

Lương Tấn Lộc

Phó Giám đốc

3934375

4

Ngân hàng CSXH

 

 

 

Nguyễn Xuân Thuần

Giám đốc

3935690

 

Trần Thị Hoàng Quyên

Phó Giám đốc

3933171

5

Chi cục thuế

 

 

 

Lê Văn Nâu

Chi cục trưởng

3933379

 

Nguyễn Văn Quang

Phó Chi cục trưởng

8531032

 

Nguyễn Văn Minh

Phó Chi cục trưởng

8531034

6

Đài Truyền thanh- Truyền hình

 

3831281

 

Dương Văn Bé

Trưởng Đài

 

 

Nguyễn Văn Trình

Phó Trưởng Đài

 

7

Trung tâm Y tế

 

 

 

Ngô Văn Tỷ

Giám đốc

3837105

 

Võ Kim Hà

Phó Giám đốc

3936472

 

Trần Văn Hồng

Phó Giám đốc

3896973

 

Lê Hoài Phong

Phó Giám đốc

3896666

8

Trung tâm DS-KHHGĐ

 

3831300

 

Trần Văn Sáu

Giám đốc

 

9

Bưu điện

 

 

 

Huỳnh Văn Trung

Giám đốc

3831268

 

Lê Thị Kim Yến

Phó Giám đốc

3896999

10

Bảo hiểm xã hội

 

3831490

2585668

 

Đỗ Hữu Thành

Giám đốc

3896996

 

Trần Công Trường

Phó Giám đốc

3933999

11

Đội QLTT số 4

 

3831291

 

Nguyễn Văn Thu

Đội trưởng

 

 

Dương Thái Hòa

Phó Đội trưởng

 

12

Chi nhánh điện CT

 

2216202

 

Võ Thành Nam

Giám đốc

2215517

 

Võ Minh Châu

Phó Giám đốc

2215514

 

Lai Thanh Hà

Phó Giám đốc

2215609

13

Tòa án nhân dân

 

3831316

 

Mai Hoàng Khải

Chánh án

 

 

Trương Thị Tuyết Linh

Phó Chánh án

 

 

Trần Thị Thu Hằng

Phó Chánh án

 

14

Viện kiểm sát nhân dân

 

3831920

 

Kiều Hoài Phong

Viện trưởng

3935979

 

Ngô Thanh Tùng

Phó Viện trưởng

3935139

 

Phạm Chí Thiện

Phó Viện trưởng

3935179

15

Chi cục thi hành án

 

3831920

 

Lê Thị Thùy

Chi cục trưởng

3936944

 

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Chi cục trưởng

3831920

16

Thanh tra huyện

 

3831315

 

Nguyễn Phục Quang

Chánh thanh tra

 

 

Phạm Văn Thông

Phó Chánh thanh tra

 

17

Trung tâm VH-TT

 

3896508

 

Lê Văn Thanh

Phó Giám đốc

 

 

Lê Đình Linh Vũ

Phó Giám đốc

 

18

Trung tâm dạy nghề

 

3935355

3831502

 

Phan Văn Sum

Giám đốc

 

 

Nguyễn Huy Vũ

Phó Giám đốc

 

 

Nguyễn Thanh Sơn

Phó Giám đốc

 

19

Trạm Thú y

 

3831221

 

Trương Văn Danh

Trưởng trạm

 

 

Nguyễn Hoàng Đạo

Phó Trưởng trạm

 

20

Trạm Khuyến nông- khuyến ngư

 

3896917

 

Nguyễn Văn Thành

Trưởng trạm

 

 

Nguyễn Duy Khanh

Phó Trưởng trạm

 

21

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

 

3831445

 

Đỗ Văn Ca

Giám đốc

 

 

Đoàn Minh Hưng

Phó Giám đốc

 

22

Ngân hàng NN-PTNT

 

 

 

Lê Văn Việt

Giám đốc

 

 

Phạm Việt Tú

Phó Giám đốc

 

VII

Các ban

 

 

1

Ban QLDAĐT&XD

 

3831902

 

Lê Công Tạo

Trưởng ban

3896146

 

Nguyễn Văn Thành

Phó Trưởng ban

 

 

Phan Thanh Long

Phó Trưởng ban

 

2

Ban quản lý CTCC

 

3896913

 

Lê Văn Bình

Trưởng ban

 

 

Nguyễn Văn Tài

Phó Trưởng ban

 

3

Trung tâm phát triển quỹ đất

 

3936992

 

Trần Đạt Phương

Giám đốc

 

 

Nguyễn Văn Đức

Phó Giám đốc

 

VIII

Các xã- thị trấn

 

 

1

TT Tân Hiệp

 

3831303

 

Nguyễn Thanh Trang

Bí thư

3933660

 

Nguyễn Văn Năm

Phó Bí thư

3933660

 

Nguyễn Đức Tiết

PCT. HĐND

3933660

 

Trần Thị Kim Hoa

Chủ tịch

3831303

 

Trần Quang Khải

Phó Chủ tịch

3831303

 

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng Công an

3831258

 

Phạm Chí Phong

CHT Quân sự

 

2

Tân Hội Đông

 

3831404

 

Nguyễn Văn Thảo

Bí thư

3620075

 

Nguyễn Văn Ta

Phó Bí thư

3620078

 

Nguyễn Phước Lập

PCT. HĐND

3620078

 

Nguyễn Thị Hương

Chủ tịch

3831404

 

Nguyễn Trúc Giang

Phó Chủ tịch

3831404

 

Hồ Thanh Hải

Trưởng Công an

3831972

 

Nguyễn Trường Sơn

CHT Quân sự

3620278

3

Tân Lý Đông

 

3831292

 

Nguyễn Văn Sáu

Bí thư

3936849

 

Nguyễn Thị Bích Hạnh

Phó Bí thư

 

 

Nguyễn Thanh Tùng

PCT. HĐND

 

 

Nguyễn Thành Công

Chủ tịch

 

 

Bùi Ngọc Vũ

Phó Chủ tịch

 

 

Nguyễn Thị Kim Tuyền

Phó Chủ tịch

 

 

Nguyễn Hoàng Thái

Trưởng Công an

3896309

 

Lê Văn Sum

CHT Quân sự

3934376

4

Tân Lý Tây

 

3831228

 

Trịnh Văn Ba

Bí thư

3936732

 

Nguyễn Tấn Sang

Phó Bí thư

 

 

Mai Thị Cẩm Giang

PCT. HĐND

 

 

Nguyễn Văn Vũ

Chủ tịch

 

 

Lê Văn Trường

Phó Chủ tịch

 

 

Nguyễn Tấn Trãi

Trưởng Công an

3933771

 

Huỳnh Quang Thảo

CHT Quân sự

 

5

Tân Hương

 

3831387

 

Dương Bảo Toàn

Bí thư, Chủ tịch

 

 

Nguyễn Ngọc Sơn

Phó Bí thư

3937191

 

Nguyễn Thị Thùy Dương

Phó Bí thư

3937191

 

Nguyễn Văn Hùng

PCT. HĐND

 

 

Phạm Văn Triều

Phó Chủ tịch

 

 

Nguyễn Văn Minh

Phó Chủ tịch

 

 

Nguyễn Văn Quang

Trưởng Công an

3937578

 

Bùi Văn Thi

CHT Quân sự

 

6

Long An

 

3868158

 

Nguyễn Văn Tòng

Bí thư

 

 

Huỳnh Thị Hồng Cúc

Phó Bí thư

 

 

Lê Huỳnh Minh Hải

PCT.HĐND

 

 

Nguyễn Văn Lập

Chủ tịch

 

 

Nguyễn Văn Nam

Phó Chủ tịch

 

 

Nguyễn Văn Ngân

Trưởng Công an

 

 

Lê Văn Thắng

CHT Quân sự

 

7

Thân Cửu Nghĩa

 

3831420

 

Nguyễn Văn Phận

Bí thư

3935408

 

Dương Thanh Bình

Phó Bí thư

 

 

Dương Thị Ngọc Châu

PCT. HĐND

 

 

Đoàn Hữu Nghĩa

Chủ tịch

 

 

Phạm Văn Luông

Phó Chủ tịch

 

 

Dương Văn Hoàng

Phó Chủ tịch

 

 

Nguyễn Hoàng Huân

Trưởng Công an

3933422

 

Nguyễn Văn Sáu

CHT Quân sự

 

8

Tam Hiệp

 

3893034

 

Nguyễn Minh Phụng

Bí thư

3622673

 

Võ Thị Hoàng Anh

Phó Bí thư

 

 

Nguyễn Văn Phụng

PCT. HĐND

 

 

Nguyễn Văn Nâu

Chủ tịch

 

 

Phan Thành Văn

Phó Chủ tịch

 

 

Phan Văn Vững

Phó Chủ tịch

 

 

Nguyễn Văn Trâm

Trưởng Công an

3622486

 

Nguyễn Anh Tú

CHT Quân sự

 

9

Thạnh phú

 

3893070

 

Trần Thị Ngọc Hân

Bí thư

 

 

Lê Thị Thùy Ngân

Phó Bí thư

 

 

Đoàn Hữu Luân

PCT. HĐND

 

 

Nguyễn Văn Hải

Chủ tịch

 

 

Phạm Văn Sáu

Trưởng Công an

3893015

 

Phạm Văn Nhung

CHT Quân sự

 

10

Long Định

 

3834424

 

Phạm Thanh Hùng

Bí thư

3633024

 

Huỳnh Văn Tước

Phó Bí thư

 

 

Lê Minh Chí

PCT. HĐND

 

 

Nguyễn Thị Nga

Chủ tịch

 

 

Trần Văn Thuê

Phó Chủ tịch

 

 

Đặng Tiến Duẩn

Phó Chủ tịch

 

 

Huỳnh Thanh Tùng

Trưởng Công an

3834723

 

Trần Tuấn Thanh

CHT Quân sự

2215790

11

Long Hưng

 

3832040

 

Ngô Văn Nhỏ

Bí thư

 

 

Nguyễn Văn Chính

Phó Bí thư

 

 

Lê Văn Tôn

PCT.HĐND

 

 

Nguyễn Văn Lợi

Chủ tịch

 

 

Nguyễn Minh Huấn

Phó Chủ tịch

 

 

Đỗ Văn Phương

Trưởng Công an

3632184

 

Nguyễn Tấn Tài

CHT Quân sự

3832380

12

Nhị Bình

 

3627837

 

Phan Thanh Danh

Bí thư

3628658

 

Hồ Văn Chiền

Phó Bí thư

 

 

Lê Văn Ẩn

PCT. HĐND

 

 

Phan Văn Thái

Chủ tịch

 

 

Hồ Thanh Thúy

Phó Chủ tịch

 

 

Nguyễn Văn Nhắc

Phó Chủ tịch

 

 

Phan Văn Diền

Trưởng Công an

3834912

 

Ngô Trọng Hồ

CHT Quân sự

 

13

Điềm Hy

 

3627802

 

Huỳnh Văn Chung

Bí thư

 

 

Trần Văn Nào

Phó Bí thư

 

 

Trương Hoàng Phi

PCT.HĐND

 

 

Mai Tấn Sang

Chủ tịch

 

 

Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch

 

 

Bùi Văn Nhỏ

Trưởng Công an

 

 

Lê Thanh Hòa

CHT Quân sự

 

14

Dưỡng Điềm

 

3627801

 

Ngô Văn Như

Bí thư

3628941

 

Nguyễn Thị Phửng

Phó Bí thư

 

 

Nguyễn Tấn Thành

PCT.HĐND

 

 

Đặng Văn Nghiệp

Chủ tịch

 

 

Đặng Tấn Đạt

Phó Chủ tịch

 

 

Nguyễn Thanh Phong

Trưởng Công an

3627817

 

Lê Văn Vui

CHT Quân sự

 

15

Hữu Đạo

 

3627803

 

Nguyễn Văn Vũ

Bí thư

 

 

Đặng Văn Kham

Phó Bí thư

 

 

Nguyễn Văn Non

PCT.HĐND

 

 

Trần Văn Vũ

Chủ tịch

 

 

Lê Văn Dung

Phó Chủ tịch

 

 

Huỳnh Minh Tuấn

Trưởng Công an

 

 

Lê Văn Bon

CHT Quân sự

 

16

Bình Trưng

 

3627805

 

Bùi Văn Thảo

Bí thư

3628942

 

Võ Dược

Phó Bí thư

 

 

Phan Văn Bông

PCT.HĐND

 

 

Nguyễn Văn Chính

Chủ tịch

 

 

Dương Tiến Dũng

Phó Chủ tịch

 

 

Nguyễn Phúc Khanh

Trưởng Công an

 

 

Trần Văn Thừa

CHT Quân sự

 

17

Đông Hòa

 

3834422

 

Bùi Thanh Hùng

Bí thư

3633022

 

Võ Ngọc Mẫn

Phó Bí thư

 

 

Nguyễn Văn Tính

PCT.HĐND

 

 

Trương Văn Hương

Chủ tịch

 

 

Phạm Văn Công Luật

Phó Chủ tịch

 

 

Nguyễn Văn Thiện

Trưởng Công an

 

 

Nguyễn Sơn Hoàng

CHT Quân sự

 

18

Vĩnh Kim

 

3833006

 

Lê Văn Phú

Bí thư

3610749

 

Nguyễn Hồng Đẹp

Phó Bí thư

 

 

Lê Thanh Tài

PCT.HĐND

 

 

Trần Thanh Hải

Chủ tịch

 

 

Võ Minh Lý

Phó Chủ tịch

 

 

Nguyễn Ngọc Duy

Trưởng Công an

3834696

 

Lê Điền Son

CHT Quân sự

 

19

Bàn Long

 

3834055

 

Nguyễn Văn Đấu

Bí thư

3610019

 

Phạm Thị Bé Ba

Phó Bí thư

 

 

Nguyễn Văn Bé Hai

PCT.HĐND

 

 

Võ Thanh Sơn

Chủ tịch

 

 

Nguyễn Văn Tuấn

Phó Chủ tịch

 

 

Nguyễn Thanh Tâm

Trưởng Công an

 

 

Phùng Văn Bé Hai

CHT Quân sự

 

20

Phú Phong

 

3894001

 

Nguyễn Ngọc Thanh

Bí thư

3613121

 

Nguyễn Văn Vĩnh

Phó Bí thư

 

 

Nguyễn Hữu Sơn

PCT.HĐND

 

 

Nguyễn Quốc Điền

Chủ tịch

 

 

Đoàn Thị Ngọc Điệp

Phó Chủ tịch

 

 

Nguyễn Văn Vững

Trưởng Công an

 

 

Nguyễn Hoàng Phương

CHT Quân sự

3894779

21

Kim Sơn

 

3894000

 

Nguyễn Ngọc Lợi

Bí thư

 

 

Trần Thanh Minh

Phó Bí thư

 

 

Bùi Thị Thúy

PCT.HĐND

 

 

Trần Văn Quá

Chủ tịch

 

 

Nguyễn Đình Phục

Phó Chủ tịch

 

 

Phạm Văn Tám

Trưởng Công an

 

 

Nguyễn Văn Việt

CHT Quân sự

 

22

Song Thuận

 

3834050

 

Nguyễn Ngọc Phi

Bí thư

3611712

 

Nguyễn Văn Quân

Phó Bí thư

 

 

Huỳnh Thị Hải Âu

PCT.HĐND

 

 

Trương Lương Hồng Anh

Chủ tịch

3619434

 

Đoàn Văn Mười

Phó Chủ tịch

 

 

Phan Văn Tài

Trưởng Công an

3611231

 

Nguyễn Quang Bình

CHT Quân sự

3619074

23

Bình Đức

 

3853198

 

Nguyễn Văn Phát

Bí thư

3953337

 

Nguyễn Văn Nghĩ

Phó Bí thư

 

 

Lâm Văn Trung

PCT.HĐND

 

 

Đoàn Văn Hòa

Chủ tịch

 

 

Lê Văn Cường

Phó Chủ tịch

 

 

Nguyễn Thị Huyền Sang

Phó Chủ tịch

 

 

Nguyễn Văn Nhẹ

Trưởng Công an

3853007

 

Trần Huỳnh Vĩnh Trung

CHT Quân sự

3953249

 

 

 

 

 

 

Văn bản mới Văn bản mới

 Về việc tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2018
 Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành ban hành Nghị quyết số 43/NQ-HĐND về Chương trình ban hành Nghị quyết năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành.
 Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành ban hành Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án "Công viên nghĩa trang Vạn Phước Viên" xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
 Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nhân huyện Châu Thành ban hành Nghị quyết về thông qua Quy hoạch chung thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030
 Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành ban hành Nghị quyết số 40/NQ-HĐND về việc kế hoạch đầu tư công năm 2018 huyện Châu Thành

Videos Videos

Tất cả videos

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1