Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Châu Thành - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 33
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 371867

Chi tiết tin

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên
12/11/2019

http://Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên

Chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên

1. Tổ chức về bộmáy

a. Lãnh đạo

STT

Họvàtên

Chứcvụ

Điệnthoại

Mail

1

Phan Văn Sum

Giám đốc

0127 307 7879

 

2

Nguyễn Huy Vũ

Phó Giám đốc

0983 199 687

 

3

Nguyễn Thanh Sơn

Phó Giám đốc

0923 354 585

 

b. Viên chức, Giáo viên

STT

Họvàtên

Chứcvụ

Điệnthoại

Mail

1

Dương Ngọc Tuấn

Tổ trưởng Tổ Giáo dục thường xuyên

091 889 97 92

 

2

Bùi  Kim  Ngân

Giáoviên

016 727 453 70

 

3

PhạmThị Hòa

Giáoviên

016 989 388 16

 

4

Lê Thị Yến Ngọc

Giáoviên

016 685 075 69

 

5

Võ Thanh Phong

Tổ trưởng Tổ Đào tạo nghề - Hướng nghiệp

098 486 61 03

 

6

Đỗ Gia Trung

Tổ phó Tổ Đào tạo nghề - Hướng nghiệp

097 663 21 76

 

7

Huỳnh Thái Thanh

Giáo viên

091 918 13 81

 

8

Lê  Minh  Hoàng

Giáo viên

098 424 12 35

 

9

Trần Thị Thanh

Giáo viên

0120 831 72 67

 

10

Trần Thị Bích Phượng

Giáo viên

093 771 21 95

 

11

Nguyễn Thị Huyền Trân

Giáo viên

094 283 64 76

 

12

Nguyễn Vĩnh Nghi

Giáo viên

0169 898 62 80

 

13

Đào Xuân Huyền

Tổ trưởng Tổ Hành chính - Tổng hợp

097 872 89 84

 

14

Trần Thị  Kim  Phượng

Kế toán

097 927 49 41

 

15

Nguyễn Thị Kim Hương

Viên chức

0917 140 142

 

16

Ngô Đình Tùng

Tổ trưởng Tổ Giáo vụ

090 928 56 24

 

17

Bùi Thị  Ni

Viên chức

0946 282 447

 

18

Nguyễn Thanh Hải

Giáo viên

090 772 35 19

 

19

Nguyễn Ngọc Phương

Viên chức

0932 651 303

 

2. Chức năng, nhiệm vụ

Trung tâm thực hiện 03 chức năng:

- Đào tạonghề cholao động nông thôn

- Giáo dục thường xuyên

- Hướng nghiệp nghềphổthông

3. Danh sách thủ tục hànhchính đang thực hiện, giải quyết: Không

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1