Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Châu Thành - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 33
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 371867

Chi tiết tin

Tiếp tục rà soát, quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục trong năm học mới 2019 - 2020
23/08/2019

Trong năm học vừa qua, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Châu Thành đã hoàn thành tốt các nội dung nhiệm vụ chủ yếu của năm học, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên. Để chuẩn bị cho năm học mới, Cộng tác viên Trang Thông tin Điện tử huyện Châu Thành  đã có cuộc phỏng vấn Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ngô Thanh Hùng về những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới 2019 – 2020.

Cộng tác viên (CTV): Thưa đồng chí, đồng chí đánh giá như thế nào về kết quả mà ngành GD&ĐT huyện đã đạt được trong năm học vừa qua?

Đồng chí Ngô Thanh Hùng:  Năm học vừa qua, Ngành GD&ĐT huyện đã có nhiều giải pháp trong chỉ đạo, điều hành và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, chất lượng giáo dục toàn diện đã có những chuyển biến rõ nét. Cán bộ, công chức, viên chức của Phòng GD&ĐT và các trường tiếp tục nhận thức tốt và thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tỷ lệ giáo viên trên chuẩn của các cấp học đều tăng, góp phần thiết thực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục của từng đơn vị.

Cơ sở vật chất (CSVC) trường học tiếp tục được đầu tư xây dựng, thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin cung cấp tương đối đầy đủ về các trường, phục vụ tốt cho công tác quản lý, giảng dạy và học tập. Trong năm học 2018-2019, có thêm 05 trường: Mầm non (MN) Long An, MN Nhị Bình, Tiểu học (TH) Tân Lý Tây, TH Tân Lý Đông, Trung học cơ sở (THCS) Đông Hòa được công nhận đạt chuẩn Quốc gia. Đến nay, toàn huyện đã có 31/66 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia, tỷ lệ 47% gồm: MN 09/23 trường, tỷ lệ 39,13%; TH 13/27 trường, tỷ lệ 48,15%; THCS 09/16 trường, tỷ lệ 56,25%. Duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục MN trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục TH và phổ cập giáo dục THCS của 23 xã, thị trấn và của huyện.

Bên cạnh đó, huyện đã tiến hành sửa chữa CSVC của 08 trường với tổng số tiền trên 2,6 tỷ đồng từ nguồn kinh phí Sự nghiệp giáo dục năm 2018 gồm: MN Nhị Bình, TH Điềm Hy, TH Thạnh Phú, TH Tân Lý Đông, TH Vĩnh Kim, THCS Đông Hòa, THCS Vĩnh Kim, THCS Dưỡng Điềm. Khảo sát sửa chữa CSVC năm 2019 cho 7 trường: MN Tân Lý Tây, MN Thân Cửu Nghĩa (điểm Thân Đức, Cửu Hòa), MN Tam Hiệp, MN Tân Lý Đông; TH Tân Lý Đông, TH Song Thuận, THCS Dưỡng Điềm.

Các trường còn quan tâm đầu tư mở rộng phòng đọc và trang thiết bị thư viện phục vụ tốt cho bạn đọc. 100% giáo viên khai thác sử dụng hiệu quả các trang - thiết bị, đồ dùng dạy học. 100% trường THCS có phòng thực hành thí nghiệm, đảm bảo thực hành trên 96% các tiết theo chương trình. Phòng GD&ĐT huyện thực hiện đạt 100% chỉ tiêu thi đua năm học 2018-2019...

CTV: Ngành GD&ĐT huyện còn có những hạn chế gì cần khắc phục, thưa đồng chí? 

Đồng chí Ngô Thanh Hùng:  Nguồn kinh phí nhà nước đầu tư hàng năm có hạn nên việc xây dựng CSVC cho bậc học MN, chưa đáp ứng cho việc huy động trẻ ra nhóm trẻ và mẫu giáo ra lớp. Số trường tổ chức bán trú còn ít chưa đáp ứng yêu cầu gởi trẻ của cha mẹ học sinh. Việc đầu tư xây dựng chưa đáp ứng được yêu cầu tổ chức dạy 2 buổi/ngày đối với các trường TH trong huyện, hiện còn 3 đơn vị do điều kiện CSVC nên chưa thực hiện được cho học sinh học 2 buổi/ngày (TH Long Định, Bình Đức, Vĩnh Kim). Do đó, tỷ lệ học sinh học Tiếng Anh, học Tin học còn thấp so với mặt bằng chung toàn tỉnh.

Ngoài ra, việc phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia của huyện còn khó khăn, vì nguồn vốn đầu tư hàng năm có hạn, không đáp ứng kịp thời về xây dựng cơ sở vật chất trường học, nên rất khó đạt chỉ tiêu xây dựng trường đạt  chuẩn quốc gia các bậc học vào năm 2020. Hiện nay, một số đơn vị không còn quỹ đất công, nên rất khó khăn trong xây dựng CSVC và diện tích đất của một số trường chưa đủ theo quy định.

 CTV: Xin đồng chí cho biết những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành GD&ĐT huyện trong năm học mới 2019- 2020?

Đồng chí Ngô Thanh Hùng:  Năm học mới 2019-2020, bên cạnh việc nỗ lực khắc phục những hạn chế, tồn tại, toàn ngành GD&ĐT tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục tổ chức rà soát, quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục MN, TH, THCS phù hợp với điều kiện của địa phương. Tiếp tục thực hiện Đề án số 03-ĐA/HU ngày 31/5/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Hiện nay, huyện đã triển khai Quyết định sáp nhập các trường TH ở các xã có 2 trường TH: Tân Hương, Thân Cửu Nghĩa, Long Định, Nhị Bình và Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý, hướng dẫn các trường tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020

Mới đây, tại hội nghị tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 do Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành tổ chức; các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng giáo viên, học sinh giỏi, việc bố trí sắp xếp cán bộ - giáo viên, quản lý tài chính, quản lý kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm ở các trường học... nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Tham dự hội nghị, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Trương Minh Tới đã đánh giá cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhiều trường học trên địa bàn huyện trong năm học vừa qua với 2 tập thể vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba; 1 tập thể và 2 cá nhân được Thủ tướng Chính Phủ tặng Bằng khen; 1 tập thể được Chính Phủ tặng Cờ thi đua; 2 tập thể được tặng Cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Triển khai thực hiện Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo đảm CSVC cho chương trình giáo dục MN và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Xây dựng kế hoạch xây dựng mới và cải tạo sửa chữa CSVC, mua sắm chuẩn bị các điều kiện, trường lớp để chuẩn bị triển khai chương trình, sách giáo khoa mới. Tiếp tục thực hiện xây dựng trường, lớp học đến năm 2020. Đầu tư xây dựng CSVC, thiết bị trường học đồng bộ với lộ trình xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia, đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong các trường học.

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật đối với cán bộ quản lý và nhà giáo. Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu thực tiễn về đổi mới giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp trong các trường trung học; tiếp tục thực hiện phân luồng học sinh sau THCS; Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; tăng cường an ninh, an toàn trường học, xây dựng văn hóa học đường và môi trường giáo dục nhà trường lành mạnh, dân chủ, kỷ cương.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành, trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá một cách sáng tạo, thiết thực và hiệu quả. Tăng cường sử dụng sổ điện tử trong nhà trường, khai thác sử dụng có hiệu quả kho bài giảng E-Learning, kho học liệu số của ngành phục vụ nhu cầu tự học và đổi mới, sáng tạo trong hoạt động dạy và học. Các cơ sở giáo dục tăng cường tự chủ trong việc xây dựng kế hoạch phát triển chương trình giáo dục của nhà trường, thực hiện dân chủ trong trường học gắn với trách nhiệm của người đứng đầu…

Xin cảm ơn đồng chí!

HOÀI THU (thực hiện)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1