Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Châu Thành - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 33
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 371867

Chi tiết tin

Châu Thành: Tổ chức Lễ ký kết giao ước thi đua Cụm II năm 2021 trên lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình
04/05/2021

Vừa qua, với vai trò Cụm trưởng Cụm II, Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Thành tổ chức Lễ ký kết giao ước thi đua Cụm II năm 2021 trên lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình.

Đến tham dự Lễ ký kết, ông Lê Văn Dũng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang cùng các ông, bà là Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang và các thành viên của Cụm thi đua Cụm II: Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh các huyện Châu Thành, Cái Bè, huyện Cai Lậy và huyện Chợ Gạo theo Quyết định số 271/QĐ-SVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang về việc phân công Cụm Trưởng, Cụm Phó Cụm Thi đua Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh các huyện, thị xã; Trung tâm Văn hóa -Thể thao và Du lịch thành phố Mỹ Tho năm 2021.

Tại buổi lễ, ông Đặng Văn Hiệp -  Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Châu Thành, đại diện Cụm Trưởng thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện công tác thi đua trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2021 của Cụm thi đua Cụm II (Châu Thành, Cái Bè, Chợ Gao và Cai Lậy) và nghe ý kiến đóng góp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các thành viên trong Cụm thi đua.

Sau khi thảo luận và thống nhất, Lễ ký kết giữa các huyện được diễn ra dưới sự chứng kiến của ông Lê Văn Dũng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang và ông Nguyễn Phục Quang – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành với các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Lãnh chỉ đạo phong trào thi đua và hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2021.

2. Chấp hành tốt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, thống nhất trong thực hiện phong trào thi đua.

3. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được cấp trên giao và của Ngành năm 2021.

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

5. Triển khai thực hiện có hiệu quả về đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

6. Thực hiện tốt các chỉ tiêu về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao.

7. Tổ chức tập huấn và tham gia các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch.

8. Thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Văn hóa- Thể thao, Nhà văn hóa xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang”; triển khai thực hiện tốt việc xây dựng các thiết chế, cơ sở vật chất về văn hóa, thể thao, du lịch từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

9. Xây dựng mô hình điển hình trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình (Ít nhất một mô hình ở một lĩnh vực hoạt động nhất định và nhân rộng trong phạm vi cấp huyện, xã).

10. Tham gia hoặc đăng cai tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn cấp tỉnh do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Với trách nhiệm là Cụm trưởng, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Châu Thành sẽ luôn quan tâm, theo dõi quá trình thực hiện các chỉ tiêu thi đua và tổ chức triển khai kế hoạch để đảm bảo thực hiện tốt phong trào thi đua của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong năm 2021 đã giao cho các huyện trong Cụm. Phòng Văn hóa và Thông tin và Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh các huyện trong Cụm thi đua Cụm II tổ chức triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu thi đua mà Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao cho từng huyện để phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương và phát triển sự nghiệp của ngành. Bên cạnh đó, Cụm trường phải kịp thời phản hồi kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua về Cụm trưởng để có sơ sở báo cáo kết quả thi đua của Cụm về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Việc ký kết giao ước thi đua giữa các thành viên trong Cụm thi đua Cụm II là cam kết quan trọng giúp các huyện phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao trên lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình; đồng thời là cơ sở để xét thi đua vào cuối năm 2021 theo quy định.

Ngân Giang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1