Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Châu Thành - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 33
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 371867

Chi tiết tin

Xã Tân Lý Tây
10/04/2018

chức năng, nhiệm vụ

I. Thông tin sơ lược về điều kiện tự nhiên và xã hội:

- Vị trí địa lý: Xã Tân Lý Tây nằm ở phía Đông Bắc của huyện Châu Thành. Trung tâm của xã nằm cách thành phố Mỹ Tho khoảng 12,7 km và cách thị trấn Tân Hiệp khoảng 1,3 km. là địa bàn giáp ranh với thị Trấn Tân Hiệp đồng thời có tuyến Quốc lộ 1A đi ngang qua tạo điều kiện cho việc giao lưu hang hóa phát triển kinh tế - xã hội của xã. Về ranh giới hành chính được xác định như sau

+Phía Đông giáp với xã Hòa Tịnh của huyện Chợ Gạo.

+Phía Tây giáp với xã Tân Lý Đông.

+Phía Bắc giáp với xã Tân Hương.

+Phía Nam giáp với thị trấn Tân Hiệp.

- Diện tích: Xã Tân Lý Tây có diện tích tự nhiên 509,46 ha. Xã có 03 ấp là ấp Tân Thạnh, Tân Phú và Tân Phong  với 74 tổ nhân dân tự quản. Tổng số hộ có 3238 hộ hơn 13.000 nhân khẩu, năm 2017 có 3060/3238 hộ đạt 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 94,5%.  

- ấp Tân Thạnh được công nhận ấp văn hóa năm 1999

- ấp Tân Phong được công nhận ấp văn hóa năm 2000

- ấp Tân Phú được công nhận ấp văn hóa năm 2001

II. Tổ chức bộ máy:

1. Lãnh đạo:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Mail công vụ

1

Trịnh Văn Ba

Bí thư ĐU

0909203749

trinhvanba@tiengiang.gov.vn

2

Nguyễn Tấn Sang

Phó Bí thư ĐU

0984930822

nguyentansang@tiengiang.gov.vn

3

Nguyễn Văn Vũ

Chủ Tịch UBND

0934026282

nvanvu@tiengiang.gov.vn

4

Lê Văn Trường

Phó Chủ tịch UBND

01665366896

levantruong@tiengiang.gov.vn

 

2. Công chức:

Stt

Họ và tên

Công việc phụ trách

Điện thoại

Mail công vụ

1

Hà Quốc Trung

VHTT

01674934434

haquoctrung@tiengiang.gov.vn

2

Đỗ Mạnh Cường

LĐTB&XH

0938935531

domanhcuong@tiengiang.gov.vn

3

Trần Minh Khang

TC-KT

01662286193

tranminhkhang@tiengiang.gov.vn

4

Đào Thị Kim Loan

TC-KT

01666695855

daothikimloan@tiengiang.gov.vn

5

Trần Thị Ngọc Bích

VP-TK

0608678369

tranthingocbich@tiengiang.gov.vn

6

Trần Thị Hoa Thắm

TP-HT

0939054972

tranthihoatham@tiengiang.gov.vn

7

Lý Thị Thảo Phương

TP-HT

0907332422

lythithaophuong@tiengiang.gov.vn

8

Huỳnh Cẩm Châu

NN-MT

01215499531

huynhcamchau@tiengiang.gov.vn

9

Phạm Lưu Hồng Anh

VP-TK

01635084868

phamluuhonganh@tiengiang.gov.vn

10

Hồ Đắc Thịnh

ĐC-XD-MT

0903655187

hodacthinh@tiengiang.gov.vn

11

Nguyễn Tấn Trãi

Trưởng CA

01212686707

nguyentantrai@tiengiang.gov.vn

12

Huỳnh Quang Thảo

CHT QS

0972933699

huynhquangthao@tiengiang.gov.vn

3. Chức năng, nhiệm vụ:

* Nhiệm vụ của công chức Trưởng Công an

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về công an xã và các văn bản có liên quan của cơ quan có thẩm quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

- Đối với thị trấn chưa bố trí lực lượng công an chính quy thì Trưởng Công an thị trấn thực hiện nhiệm vụ như đối với Trưởng Công an xã quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này trên địa bàn thị trấn.

* Nhiệm vụ của công chức Chỉ huy trưởng Quân sự

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về dân quân tự vệ, quốc phòng toàn dân, nghĩa vụ quân sự và các văn bản có liên quan của cơ quan có thẩm quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

* Nhiệm vụ của công chức Văn phòng - Thống kê

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Văn phòng, thống kê, tổ chức, nhân sự, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc và thanh niên trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc định kỳ và đột xuất của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức các kỳ họp; chuẩn bị các điều kiện phục vụ các kỳ họp và các hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã;

c) Tổ chức lịch tiếp dân, tiếp khách của Ủy ban nhân dân cấp xã; thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” tại Ủy ban nhân dân cấp xã; nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và chuyển đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; tổng hợp, theo dõi và báo cáo việc thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân cấp xã và thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật;

d) Chủ trì, phối hợp với công chức khác xây dựng và theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp, thống kê, báo cáo tình hình phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn cấp xã; dự thảo các văn bản theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

* Nhiệm vụ của công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, đô thị, giao thông, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ

a) Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các tài liệu và xây dựng các báo cáo về đất đai, địa giới hành chính, tài nguyên, môi trường và đa dạng sinh học, công tác quy hoạch, xây dựng, đô thị, giao thông, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bảo vệ môi trường trên địa bàn cấp xã;

c) Giám sát về kỹ thuật các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã;

d) Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện các thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận hồ sơ và thẩm tra để xác nhận nguồn gốc, hiện trạng đăng ký và sử dụng đất đai, tình trạng tranh chấp đất đai và biến động về đất đai trên địa bàn; xây dựng các hồ sơ, văn bản về đất đai và việc cấp phép cải tạo, xây dựng các công trình và nhà ở trên địa bàn để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

* Nhiệm vụ của công chức Tài chính - kế toán

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực tài chính, kế toán trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách cấp xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và các biện pháp khai thác nguồn thu trên địa bàn cấp xã;

b) Kiểm tra và tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính, ngân sách theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên; quyết toán ngân sách cấp xã và thực hiện báo cáo tài chính, ngân sách theo đúng quy định của pháp luật;

c) Thực hiện công tác kế toán ngân sách (kế toán thu, chi ngân sách cấp xã, kế toán các quỹ công chuyên dùng và các hoạt động tài chính khác, kế toán tiền mặt, tiền gửi, kế toán thanh toán, kế toán vật tư, tài sản,...) theo quy định của pháp luật;

d) Chủ trì, phối hợp với công chức khác quản lý tài sản công; kiểm tra, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

* Nhiệm vụ của công chức Tư pháp - hộ tịch

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực tư pháp và hộ tịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý tủ sách pháp luật, tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật và tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn cấp xã trong việc tham gia xây dựng pháp luật;

b) Kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định; tham gia công tác thi hành án dân sự trên địa bàn cấp xã;

c) Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp, hộ tịch, chứng thực, chứng nhận và theo dõi về quốc tịch trên địa bàn cấp xã theo quy định của pháp luật; phối hợp với công chức Văn hóa - xã hội hướng dẫn xây dựng hương ước quy ước ở thôn, tổ dân phố và công tác giáo dục tại địa bàn cấp xã;

d) Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

* Nhiệm vụ của công chức Văn hóa - xã hội

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, lao động, thương binh, xã hội, y tế, giáo dục theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, y tế và giáo dục trên địa bàn; tổ chức thực hiện việc xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn cấp xã;

b) Thực hiện các nhiệm vụ thông tin, truyền thông về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương;

c) Thống kê dân số, lao động, việc làm, ngành nghề trên địa bàn; theo dõi, tổng hợp, báo cáo về số lượng và tình hình biến động các đối tượng chính sách lao động, thương binh và xã hội; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và chi trả các chế độ đối với người hưởng chính sách xã hội và người có công; quản lý nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ; thực hiện các hoạt động bảo trợ xã hội và chương trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn cấp xã;

d) Chủ trì, phối hợp với công chức khác và trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố xây dựng hương ước, quy ước ở thôn, tổ dân phố và thực hiện công tác giáo dục tại địa bàn cấp xã.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

4. các thủ tục hành chính đang giải quyết tai đơn vị:

- Lĩnh vực lao động thương binh và xã hội

- Lĩnh vực: Tư pháp – Hộ tịch

- Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo

- Lĩnh vực: Xây dựng

- Lĩnh vực: Tài chính

- Lĩnh vực: Văn hóa – thể thao và du lịch

- Lĩnh vực: Y tế

- Lĩnh vực: Nông nghiệp

- Lĩnh vực: Tiếp nhận giải quyết khiếu nại tố cáo

5. Thành tích:

- Cờ thi đua “Đơn vị thi đua xuất sắc” của UBND tỉnh năm 2008.

- Cờ thi đua của UBND tỉnh về việc xã Tân Lý Tây đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Tin liên quan

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1