Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Châu Thành - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 33
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 371867

Chi tiết tin

Xã Long Định
10/04/2018

Chức năng, nhiệm vụ

Xã Long Định là một trong những xã của huyện Châu Thành, với truyền thống cách mạng là xã anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Long Định đã vượt qua nhiều gian khổ khó khăn đã liên tục phát triển góp nhầm ổn định chính trị, kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Với truyền thống cách mạng qua các thời kỳ xã có 4 cơ sở thờ tự văn hóa cấp huyện : Chùa Phước Hưng, nhà Thờ Long Định I, nhà Thờ Long Định II, Đình xã Long Định và  04 tuyến đường văn hóa : Tuyến Quốc Lộ IA, đường tỉnh 867, Đường Lê Thị Còn Đường Kinh Khán Chiến. Diện tích toàn xã có 1758,46ha, và 9/9 ấp văn hóa, 3928 hộ với 16250 nhân khẩu.

Về vị trí địa lý của xã được xác định như sau:

- Phía Đông giáp xã Tam Hiệp

- Phía Tây giáp xã Nhị Bình

- Phía Nam giáp Quốc lộ 1A

- Phía Bắc giáp xã Phước Lập huyện Tân Phước

Tổng số hộ đạt 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa 3783/3928 đạt 96,3%

Với tổng số ấp là 9/9 ấp Văn hóa được công nhận vào những năm cụ thể như sau:

1-Ấp Mới: Năm 2010

2- Khu phố Lương Minh Chánh: Năm 1999

3-Ấp Kênh 2A: Năm 2002

4-Ấp Tây 1: Năm 2012

5-Ấp Tây 2: Năm 2011

6-Ấp Trung: Năm 2009

7-Ấp Đông: Năm 2010

8-Ấp Keo: Năm 2006

9-Ấp Long Hoà B: Năm 2011               

1.Lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Mai (Mail công vụ Tiền Giang/Mail của ngành

1

Nguyễn Thị Nga

CT.UBND

0975822597

NThiNga

2

Đặng Tiến Duẫn

PCT.UBND

0939329056

Dangtienduan

3

Trần Văn Thuê

PCT.UBND

0912517736

TranVanThue

2.Công chức :

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Mai (Mail công vụ Tiền Giang/Mail của ngành

1

Hồ Văn Liền

CCTP

0987966995

 

2

Võ Quốc Huy

CCTP

0868403317

 

3

Nguyễn Anh Khoa

ĐCMT

0985236271

NAnhKhoa

4

Nguyễn Văn Bình

ĐCXD

0988218331

NguyenVanBinh82

5

Hà Văn Em

CCVHXH

0938994122

HaVanEm

6

Lê Thanh Tuấn

CCVPTK

0938434351

LeThanhTuan

7

Đỗ Thị Thuỳ Lan

CCVP

0975138998

DoThiThuyLan

8

Nguyễn Trọng Tiến

CCVHXH

01212354599

NguyenTrongTien

9

Huỳnh Văn Hùng

CCKT

01639195296

HvanHung

10

Huỳnh Kim Thắm

CCKT

0977064227

 

11

Trần Tuấn Thanh

CHTQS

0937437800

TranTuanThanh

12

Huỳnh Thanh Tùng

TCA

0926730271

#N/A

3/Chức năng, nhiệm vụ :

 3.1. Nhiệm vụ của công chức Trưởng Công an xã

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

3.2. Nhiệm vụ của công chức Chỉ huy trưởng Quân sự

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân  xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

3.3. Nhiệm vụ của công chức Văn phòng - Thống kê

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân  xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân  xã trong các lĩnh vực: Văn phòng, thống kê, tổ chức, nhân sự, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc và thanh niên trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

3.4. Nhiệm vụ của công chức Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường hoặc công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân  tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân trong các lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, đô thị, giao thông, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

3.5. Nhiệm vụ của công chức Tài chính - kế toán

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân  xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân  trong lĩnh vực tài chính, kế toán trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách  xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và các biện pháp khai thác nguồn thu trên địa bàn xã;

Kiểm tra và tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính, ngân sách theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên; quyết toán ngân sách  xã và thực hiện báo cáo tài chính, ngân sách theo đúng quy định của pháp luật;

Thực hiện công tác kế toán ngân sách (kế toán thu, chi ngân sách  xã, kế toán các quỹ công chuyên dùng và các hoạt động tài chính khác, kế toán tiền mặt, tiền gửi, kế toán thanh toán, kế toán vật tư, tài sản,...) theo quy định của pháp luật;

3.6. Nhiệm vụ của công chức Tư pháp - hộ tịch

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân  xã trong lĩnh vực tư pháp và hộ tịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

 Phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý tủ sách pháp luật, tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật và tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn xã trong việc tham gia xây dựng pháp luật;

Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp, hộ tịch, chứng thực, chứng nhận và theo dõi về quốc tịch trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật; phối hợp với công chức Văn hóa - xã hội hướng dẫn xây dựng hương ước, quy ước ở thôn, tổ dân phố và công tác giáo dục tại địa bàn xã;

3.7. Nhiệm vụ của công chức Văn hóa - xã hội

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân  xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân  xã trong các lĩnh vực: Văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, lao động, thương binh, xã hội, y tế, giáo dục theo quy định của pháp luật.

 Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, y tế và giáo dục trên địa bàn; tổ chức thực hiện việc xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn xã;

Thực hiện các nhiệm vụ thông tin, truyền thông về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thống kê dân số, lao động, việc làm, ngành nghề trên địa bàn; theo dõi, tổng hợp, báo cáo về số lượng và tình hình biến động các đối tượng chính sách lao động, thương binh và xã hội; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và chi trả các chế độ đối với người hưởng chính sách xã hội và người có công; quản lý nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ; thực hiện các hoạt động bảo trợ xã hội và chương trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn xã.        

4. Danh sách thủ tục hành chính dang thực hiện, giải quyết tại đơn vị:  Hiện tại đơn vị thực hiện, giải quyết 11 thủ tục hành chính cụ thể như sau:

-Lĩnh vực đất đai

-Lĩnh vực bảo trở xã hội

-Lĩnh vực người có công

-Lĩnh vực Nuôi con nuôi

-Lĩnh vực giải quyết việc làm

-Lĩnh vực chứng thực

-Lĩnh vực hòa giải cơ sở

-Lĩnh vực hộ tịch

-Lĩnh vực tiếp công dân

-Lĩnh vực thi đua khen thưởng

-Lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Tin liên quan

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1