Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Châu Thành - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 33
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 371867

Chi tiết tin

Xã Đông Hòa
01/02/2018

Thông tin về UBND xã Đông Hòa

1. Thông tin sơ lược về điều kiện tự nhiên xã hội:

       - Vị trí địa lý: Xã Đông Hòa nằm ở phía Tây Nam của huyện Châu Thành.

Quốc lộ 1A đoạn qua xã dài gần 1,7km (từ cầu Long Định đến Quẹo Nhị Bình); Tỉnh lộ 876 dài 4,6km, toàn xã có hơn 600 ha đất trồng cây ăn trái chủ yếu là sapô, dừa, vú sữa…và các loại cây ăn trái khác; tứ cận như sau:

+ Phía Đông giáp với xã Long Hưng.

+ Phía Tây giáp với xã Bình Trưng, xã Nhị Bình.

+ Phía Bắc giáp với xã Long Định.

+ Phía Nam giáp với xã Vĩnh Kim.

      - Diện tích: 758,9 ha.

      - Dân số: 10.991 người.

      - Tổng số hộ: 2.493 hộ, số hộ đạt gia đình văn hóa hàng năm là 2.404 hộ đạt 96,43%, số hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liền là 1.745 hộ đạt 72,58%.

       - Tổng số ấp có 8 ấp:

+ ấp Dầu được công nhận ấp văn hóa năm 2004.

+ ấp Đông A được công nhận ấp văn hóa ngày 25/03/2002.

+ ấp Đông B được công nhận ấp văn hóa năm 2008.

+ ấp Tây B được công nhận ấp văn hóa ngày 20/06/2001.

+ ấp Nguơn được công nhận ấp văn hóa năm 2006.

+ ấp Tân Trang được công nhận ấp văn hóa năm 2012.

+ ấp Thới được công nhận ấp văn hóa năm 2010.

+ ấp Trung được công nhận ấp văn hóa ngày 15/08/2003.

      2. Tổ chức bộ máy

      a. Lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Mail(mail công vụ tiền giang/ mail của ngành

01

Trương Văn Hương

Chủ tịch UBND

0919665433

truongvanhuong

02

Phan Văn Công Luật

PCT UBND

0985807499

phanvancongluat@tiengiang.gov.vn

     b. Công chức

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Mail(mail công vụ tiền giang/ mail của ngành

01

Nguyễn Thị Hồng Nhung

CC.VPTK

0919665433

nguyenthihongnhung@tiengiang.gov.vn

02

Nguyễn Văn Trung

CC.VHXH

01687674103

nguyenvantrung

03

Nguyễn Nhựt Linh

CC.TPHT

0903382137

nguyennhutlinh

04

Phan Văn Hoàng Anh

CC.TPHT

0912323138

phanvanhoanganh

05

Nguyễn Hoàng Minh Quân

CB NVTG

01654763760

nguyenhoangminhquan

06

Nguyễn Minh Thuận

CB ĐCMT

0901000781

nguyenminhthuan

07

Phan Quốc Quang

CC NNXD

0973318576

phanquocquang

08

Cao Văn Vinh

CC VHXH

0944263039

caovanvinh

09

Hà Ngọc Vàng

CC.VPTK

01692480561

hangocvang

10

Nguyễn Thị Hồng Yến

CC TCKT

01697443104

nguyenthihongyen

11

Nguyễn Sơn Hoàng

Trưởng QS

0914006441

nguyensonhoang

12

Nguyễn Văn Thiện

Trưởng CA

0977740580

nguyenvanthien

13

Phan Văn Nguyên

CC TCKT

01255545345

phanvannguyen

       3. Chức năng nhiệm vụ:

         * Về chức năng: Bên cạnh chức năng là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, UBND xã Đông Hoà còn là cơ quan tự quản, đại diện cho cộng đồng dân cư ở cơ sở, giải quyết những vấn đề nội bộ của địa phương.

* Về nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã:

-. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung như:

+ Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã.

+. Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn xã.

+. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách xã; điều chỉnh dự toán ngân sách xã trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách xã. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của xã trong phạm vi được phân quyền.

-  Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

- Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã.

4. Danh sách thủ tục hành chính đang thực hiện, giải quyết tại đơn vị

STT

Tên TTHC

Số hồ sơ

Quyết định

I. Lĩnh vực Đất đai:

1

Hòa giải tranh chấp đất đai ở xã, phường, thị trấn cho đối tượng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân

T-TGG-282689-TT

913/QĐ-UBND ngày 14/4/2015

II. Lĩnh vực Xây dựng

1

Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp xã

131088

 

III. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

1

Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

T-TGG-276722-TT

3582/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 

2

Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

T-TGG-276730-TT

 nt

3

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

T-TGG-276733-TT

 nt

4

Đình chỉ hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

T-TGG-276735-TT

 nt

5

Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

T-TGG-276737-TT

nt

6

Đăng kí thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

T-TGG-286536-TT

2315/QĐ-UBND ngày 08/9/2015

IV.1. Lĩnh vực Hộ tịch

1

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

T-TGG-286502-TT

Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 22/6/2015

2

Đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

T-TGG-286504-TT

nt

3

Đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú

T-TGG-265796-TT

2220/QĐ-UBND ngày 27/8/2015

4

Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu

T-TGG-265810-TT

nt

5

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

 

780/QĐ-UBND ngày 3/4/2017

6

Đăng ký khai sinh

 

3579/QĐ-UBND ngày 29/11/2016

7

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

nt

8

Đăng ký lại khai sinh

 

nt

9

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

 

nt

10

Đăng ký kết hôn

 

nt

11

Đăng ký lại kết hôn

 

nt

12

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 

nt

13

Đăng ký giám hộ

 

nt

14

Đăng ký chấm dứt giám hộ

 

nt

15

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

 

nt

16

Đăng ký khai tử

 

nt

17

Đăng ký lại khai tử

 

nt

18

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

 

205/QĐ-UBND ngày 14/02/2017

19

Đăng ký khai sinh lưu động

 

3579/QĐ-UBND ngày 29/11/2016

20

Đăng ký khai tử lưu động

 

nt

21

Đăng ký kết hôn lưu động

 

nt

IV.2 . Lĩnh vực Chứng thực

1

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

 

205/QĐ-UBND ngày 14/02/2017

2

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

 

nt

3

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

 

nt

4

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

 

nt

5

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 

nt

6

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 

nt

7

Thủ tục chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

 

nt

8

Thủ tục chứng thực Di chúc

 

nt

9

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

 

nt

10

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.

 

nt

11

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền  sử dụng đất, nhà ở

 

nt

V. Lĩnh vực Nuôi con nuôi

1

Đăng ký  việc nuôi con nuôi trong nước

 

205/QĐ-UBND ngày 14/02/2017

2

Đăng ký  lại việc nuôi con nuôi trong nước

 

nt

VI. Lĩnh vực Bồi thường nhà nước

1

Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

 

3579/QĐ-UBND ngày 29/11/2016

2

Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

 

nt

3

Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

 

nt

4

Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

 

nt

VII. Lĩnh vực Người có công

 

Công khai các thủ tục có liên quan tại Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2014

 

 

1

Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

T-TGG-287262-TT

3411/QĐ-UBND ngày 8/11/2016

2

Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

T-TGG-287261-TT

nt

VIII. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

1

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

T-TGG-287147-TT

3411/QĐ-UBND ngày 8/11/2016

2

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật  

T-TGG-287148-TT

nt

3

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

T-TGG-287111-TT

nt

4

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

T-TGG-287109-TT

nt

5

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

T-TGG-287110-TT

nt

 

Công khai các thủ tục có liên quan tại Quyết định số  141/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2014

 

 

IX. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội

1

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

T-TGG-287217-TT

3411/QĐ-UBND ngày 8/11/2016

2

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

T-TGG-287258-TT

nt

3

Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

T-TGG-287216-TT

nt

4

Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

T-TGG-287215-TT

nt

X. Lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em

1

Cấp phát thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập

132662

 

2

Cấp lại thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập

132663

 

XI. Lĩnh vực Tôn giáo

1

Thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng

 

2774/QĐ-UBND ngày 30/9/2016

2

Thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng

 

nt

3

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo

 

nt

4

Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

 

nt

5

Đăng ký người vào tu

 

nt

6

Thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng

 

nt

7

Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã

 

nt

XII. Lĩnh vực Thi đua khen thưởng:

1

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

 

2774/QĐ-UBND ngày 30/9/2016

2

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

 

nt

3

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thành tích đột xuất

 

nt

4

Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa

 

nt

5

Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

 

nt

XIII. Lĩnh vực Nông nghiệp

1

Cấp sổ nuôi vịt chạy đồng

T-TGG-193611-TT

375/QĐ-UBND ngày 21/02/2012

XIV. Lĩnh vực Đường bộ

 

 

 

 

XV. Lĩnh vực Đường thủy

1

Xác nhận Đơn đề nghị chấp thuận mở bến khách ngang sông

T-TGG-272412-TT

1857/QĐ-UBND ngày 20/7/2015

2

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

 

951/QĐ-UBND ngày 05/4/2016

(có thẩm quyền tại cấp xã)

3

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

 

nt

4

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

 

nt

5

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

 

nt

6

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

nt

7

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

nt

8

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

 

nt

9

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

 

nt

10

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

 

nt

XVI. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

1

Thành lập hợp tác xã

131580

 

2

Thay đổi tổ trưởng Tổ hợp tác

131586

 

3

Chấm dứt Tổ hợp tác

131587

 

XVII. Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

 

3480/QĐ-UBND ngày 14/11/2016

2

Giải quyết tố cáo tại cấp xã

 

nt 

XVIII. Lĩnh vực Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

1

Tiếp công dân tại cấp xã

 

3480/QĐ-UBND ngày 14/11/2016

XIX. Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo

1

Xử lý đơn tại cấp xã

 

3480/QĐ-UBND ngày 14/11/2016

XX. Lĩnh vực Lâm nghiệp

1

Khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ của chủ rừng là tổ chức

T-TGG-209451-TT

1762/QĐ-UBND ngày 30/7/2012

2

Khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ của chủ rừng là hộ gia đình

T-TGG-209454-TT

nt

3

Khai thác gỗ rừng trồng trong vườn nhà, trang trại và cây trồng phân tán của chủ rừng là hộ gia đình

T-TGG-209455-TT

nt

4

Khai thác tận dụng các cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đỗ gãy; tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh của chủ rừng là tổ chức, chủ rừng là hộ gia đình đối với rừng trồng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ

T-TGG-209459-TT

nt

5

Khai thác các loài lâm sản ngoài gỗ và tre nứa của chủ rừng là tổ chức; chủ rừng là hộ gia đình (trừ các loài trong danh mục Cites và nhựa thông trong rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại)

T-TGG-209460-TT

nt

6

Khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nghề của chủ rừng là tổ chức (đối với rừng trồng bằng vốn tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ)

T-TGG-209461-TT

nt

7

Khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh của chủ rừng là hộ gia đình (đối với rừng trồng bằng vốn tự đầu tư)

T-TGG-209465-TT

nt

8

Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân

 

4085/QĐ-UBND ngày 22/12/2016

XXI. Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác

1

Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

 

3532/QĐ-UBND ngày 15/12/2015

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

 

nt

3

Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

 

nt

XXII. Lĩnh vực Thể thao

1

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

 

3741/QĐ-UBND ngày 28/12/2015

XXIII.

Lĩnh vực Gia đình

 

 

1

Công nhận "Gia đình văn hóa"

 

3741/QĐ-UBND ngày 28/12/2015

XXIV

Lĩnh vực Thư viện

 

 

1

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

 

3741/QĐ-UBND ngày 28/12/2015

XXV

Lĩnh vực Hòa giải cơ sở

 

 

1

Bầu hòa giải viên

T-TGG-283964-TT

949/QĐ-UBND ngày 20/4/2015

2

Bầu tổ trưởng tổ hòa giải

T-TGG-283968-TT

nt

3

Thôi làm hòa giải viên

T-TGG-283970-TT

nt

4

Thanh toán thù lao cho hòa giải viên

T-TGG-283974-TT

nt

XXVI

Lĩnh vực Phát triển nông thôn

 

 

1

Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản

 

202/QĐ-UBND ngày 14/02/2017

XXVII

Lĩnh vực Bảo vệ thực vật

 

 

1

Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

 

957/QĐ-UBND ngày 05/4/2016

4. Thành tích của UBND xã: (do UBND tỉnh khen thưởng)

   - Bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2001-2010.

   - Bằng khen: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, giai đoạn 2007-2010.

   - Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2011.

   - Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2015./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Tin liên quan
Xã Bình Trưng - 01/02/2018
Xã Dưỡng Điềm - 01/02/2018
Xã Bàn Long - 01/02/2018

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1