Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Châu Thành - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 33
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 371867

Chi tiết tin

Ban Quản lý các Dự án và Phát triển quỹ đất Huyện
31/01/2018

Chức năng nhiệm vụ Ban Quản lý các DA-DTXD huyện.....

1. Tổ chức về bộ máy

a. Lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Mail

1

Lê Công Tạo

Trưởng ban

0908471499

lecongtao@tiengiang.gov.vn

2

Phan Thanh Long

P.Trưởng ban

0919506182

phanthanhlong@tiengiang.gov.vn

3

Nguyễn Văn Thành

P.Trưởng ban

0918188332

 

b. Viên chức

STT

Họ và tên

Công việc phụ trách

Điện thoại

Mail

1

Trần Phương Duy

Kế toán trưởng

0946410410

tranphuongduy@tiengiang.gov.vn

2

Lê Thị Ngọc

Kế toán

0909110248

lthingoc@tiengiang.gov.vn

3

Nguyễn Thị Chúc

Kế toán

0938718696

nguyenthichuc@tiengiang.gov.vn

4

Phạm Thị Tú Quyên

Kế toán

0945557566

phamthituquyen@tiengiang.gov.vn

5

Đỗ Minh Sơn

Kỹ thuật

0919630626

dominhson@tiengiang.gov.vn

6

Hồ Nguyễn Hoài Phương

Kỹ thuật

0934968410

honguyenhoaiphuong@tiengiang.gov.vn

7

Nguyễn Văn Minh

Kỹ thuật

01259410599

 

8

Lê Thanh Tùng

Kỹ thuật

01225049066

 

9

Nguyễn Quan Nam

Kỹ thuật

0942467077

 

10

Lê Văn Mão

Kỹ thuật

0918332664

levanmao@tiengiang.gov.vn

11

Lương Công Hưởng

Kỹ thuật

0908425474

luongconghuong@tiengiang.gov.vn

12

Ngô Đông Vũ

Kỹ thuật

0903935636

ngodongvu@tiengiang.gov.vn

13

Nguyễn Mai Hà Hải

Kỹ thuật

0913611434

nguyenmaihahai@tiengiang.gov.vn

14

Văn Minh Trí

Kỹ thuật

0903780056

vanminhtri@tiengiang.gov.vn

15

Võ Hoàng Thống

Văn thư

0926971373

vohoangthong@tiengiang.gov.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ

- Chức năng: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thực hiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn đúng quy trình và quy định của pháp luật.

- Nhiệm vụ: Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý các nguồn vốn xây dựng cơ bản do tỉnh, huyện đầu tư, vốn sự nghiệp kinh tế ngân sách huyện, vốn chương trình mục tiêu sự nghiệp giáo dục tỉnh giao, vốn các công trình nhà nước và nhân dân đóng góp …vv...

-Thực hiện chức năng quản lý đầu tư xây dựng cụ thể như sau:

+Thuê tư vấn lập các dự án, công trình đầu tư xây dựng cơ bản.

+Thuê tư vấn lập các hồ sơ thiết kế  - dự toán, báo cáo kinh tế kỹ thuật.

+Lập (hoặc thuê tư vấn) các hồ sơ mời hoặc chỉ định thầu các công trình xây dựng cơ bản do Ủy ban nhân dân huyện hoặc Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện làm chủ đầu tư. 

+Ký kết hợp đồng thi công các công trình với các đơn vị có tư cách pháp nhân; Giám sát quá trình thi công hoặc thuê tư vấn giám sát thi công.

+Tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán và bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.

3. Thủ tục hành chính đang thực hiện, giải quyết tại đơn vị:

- Lập thủ tục về lĩnh vực xây dựng cơ bản.

- Tổ chức đấu thầu công trình xây dựng cơ bản.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Tin liên quan

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1