Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Châu Thành - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 33
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 371867

Chi tiết tin

Xã Thạnh Phú
01/02/2018

Thông tin về UBND xã Thạnh Phú

Xã Thạnh Phú là một trong những xã nằm về phía Nam của huyện Châu Thành, có vị trí thuận lợi do có Quốc lộ 1A, đường tỉnh lộ 870 có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Về vị trí địa lý của xã được xác định như sau:

- Phía Đông giáp tỉnh lộ 870

- Phía Tây giáp xã Long Hưng

- Phía Nam giáp xã Bình Đức và vành đai Đồng Tâm

- Phía Bắc giáp Quốc lộ 1A

Xã gồm có 06 ấp, với tổng diện tích tự nhiên là 733,81 ha, tổng số hộ là 2918 hộ với 10024 dân.

Tổng số hộ đạt 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa 2983/2918

Với tổng số ấp là 6/6 ấp Văn hóa được công nhận vào những năm cụ thể như sau:

1-Thạnh Hưng: Năm 1999

2-Ấp Chợ: Năm 1996

3-Ấp Bờ Xe: Năm 1997

4-Ấp Miễu Hội: Năm 1999

5-Ấp Xóm Vông: Năm 2000

6-Ấp Cây Xanh: Năm 1998

1.Lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Mai (Mail công vụ Tiền Giang/Mail của ngành

1

Nguyễn Văn Hải

CT.UBND

0983573137

 

2

Phạm Thị Ngọc Ẩn

PCT.UBND

01679536590

 

2.Công chức :

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Mai (Mail công vụ Tiền Giang/Mail của ngành

1

Triệu Văn Mười

CCTP

0977316917

 

2

Lê Thị Thu Thảo

CCTP

0916877769

 

3

Mai Thị Cẩm Nhung

ĐCMT

0907005405

 

4

Hướng Lê Ngọc Thúy

CCVHXH

0903231949

 

5

Nguyễn Thị Liên

CCVPTK

0963992550

 

6

Trần Thị Ngọc Nhé

CCVP

0937179111

 

7

Nguyễn Thanh Tuấn

CCVHXH

01663322119

 

8

Nguyễn Hoàng Ân

NNXD

01666859958

 

9

Lê Thị Thủy Tiên

CCKT

0919522809

 

10

Phạm văn Nhung

CHTQS

0944490954

 

11

Phạm Văn Sáu

TCA

0938814979

 

3/Chức năng, nhiệm vụ :

 3.1. Nhiệm vụ của công chức Trưởng Công an xã

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

3.2. Nhiệm vụ của công chức Chỉ huy trưởng Quân sự

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân  xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

3.3. Nhiệm vụ của công chức Văn phòng - Thống kê

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân  xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân  xã trong các lĩnh vực: Văn phòng, thống kê, tổ chức, nhân sự, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc và thanh niên trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

3.4. Nhiệm vụ của công chức Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường hoặc công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân  tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân trong các lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, đô thị, giao thông, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

3.5. Nhiệm vụ của công chức Tài chính - kế toán

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân  xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân  trong lĩnh vực tài chính, kế toán trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách  xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và các biện pháp khai thác nguồn thu trên địa bàn xã;

Kiểm tra và tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính, ngân sách theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên; quyết toán ngân sách  xã và thực hiện báo cáo tài chính, ngân sách theo đúng quy định của pháp luật;

Thực hiện công tác kế toán ngân sách (kế toán thu, chi ngân sách  xã, kế toán các quỹ công chuyên dùng và các hoạt động tài chính khác, kế toán tiền mặt, tiền gửi, kế toán thanh toán, kế toán vật tư, tài sản,...) theo quy định của pháp luật;

3.6. Nhiệm vụ của công chức Tư pháp - hộ tịch

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân  xã trong lĩnh vực tư pháp và hộ tịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

 Phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý tủ sách pháp luật, tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật và tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn xã trong việc tham gia xây dựng pháp luật;

Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp, hộ tịch, chứng thực, chứng nhận và theo dõi về quốc tịch trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật; phối hợp với công chức Văn hóa - xã hội hướng dẫn xây dựng hương ước, quy ước ở thôn, tổ dân phố và công tác giáo dục tại địa bàn xã;

3.7. Nhiệm vụ của công chức Văn hóa - xã hội

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân  xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân  xã trong các lĩnh vực: Văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, lao động, thương binh, xã hội, y tế, giáo dục theo quy định của pháp luật.

 Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, y tế và giáo dục trên địa bàn; tổ chức thực hiện việc xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn xã;

Thực hiện các nhiệm vụ thông tin, truyền thông về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thống kê dân số, lao động, việc làm, ngành nghề trên địa bàn; theo dõi, tổng hợp, báo cáo về số lượng và tình hình biến động các đối tượng chính sách lao động, thương binh và xã hội; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và chi trả các chế độ đối với người hưởng chính sách xã hội và người có công; quản lý nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ; thực hiện các hoạt động bảo trợ xã hội và chương trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn xã.        

4. Danh sách thủ tục hành chính dang thực hiện, giải quyết tại đơn vị:  Hiện tại đơn vị thực hiện, giải quyết 11 thủ tục hành chính cụ thể như sau:

-Lĩnh vực đất đai

-Lĩnh vực bảo trở xã hội

-Lĩnh vực người có công

-Lĩnh vực Nuôi con nuôi

-Lĩnh vực giải quyết việc làm

-Lĩnh vực chứng thực

-Lĩnh vực hòa giải cơ sở

-Lĩnh vực hộ tịch

-Lĩnh vực tiếp công dân

-Lĩnh vực thi đua khen thưởng

-Lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

5.Thành tích:   Không                                                                                            

 

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Tin liên quan

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1