Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Châu Thành - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 33
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 371867

Chi tiết tin

Xã Tân Lý Đông
10/04/2018

Chức năng, nhiệm vụ

1.Thông tin sơ lược về điều kiện tự nhiên, xã hội:

 

* Vị trí địa lý:

 

 • Xã Tân Lý Đông nằm dọc theo tỉnh lộ 866, phía Đông giáp xã Tân Lý Tây; phía Tây giáp xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước; phía Nam giáp thị trấn Tân Hiệp, xã Thân Cửu Nghĩa; phía Bắc giáp xã Tân Hội Đông, xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước.

 

 • Diện tích tự nhiên là 1555,24 ha.

 

 • Dân số: 15.056 nhân khẩu

 

 • Tổng số hộ: 4.154 hộ.

 

 • Số hộ đạt gia đình văn hóa hàng năm: 3.462.

 

 • Số hộ đạt gia đình văn hóa 03 năm liên tục: 3.468

 

 • Tổng số ấp: 07 ấp cụ thể được công nhận vào các năm: + Tân Thạnh được công nhận năm 2007.
 
 • Tân Phú 1 được công nhận năm 2002.

 

 • Tân Phú 2 được công nhận năm 2003

 

 • Tân Quới được công nhận năm 2008.

 

 • Tân Lược 2 được công nhận năm 2000.

 

 • Tân Lược 1 được công nhận năm 2000.

 

 • Tân Lập được công nhận năm 2009.

 

 1. Tổ chức về bộ máy a. Lãnh đạo

 

 

 

 

 

Mail (Mail công

 

 

T

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

vụ Tiền

 

 

T

Giang/mail của

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ngành)

 

 

01

Nguyễn Thành Công

Chủ tịch UBND

0973.949.973

nthanhcong

 

 

02

Bùi Ngọc Vũ

PCT UBND

0986.022.844

buingocvu

 

 

03

Nguyễn Thị Kim Tuyền

PCT UBND

01682.151.720

ngthikimtuyen

 

 

 

b. Công chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

Công việc phụ

 

Mail (Mail công vụ

 

Họ và tên

Điện thoại

Tiền Giang/mail

 

T

trách

 

 

 

của ngành)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Lê Văn Sum

CHT Quân sự

0949.142.378

levansum

 

02

Nguyễn Hoàng Thái

Trưởng CA

01666.969.828

nguyenhoangthai

 

03

Nguyễn Thành Nhân

CC VPTK

0986.152.016

nthanhnhan

 

04

Đồng Văn Ẩn

CC TPHT

0982.830.723

dongvanan

 

05

Trần Văn Hưu

CC VHXH

0908.140.313

tvanhuu

 

06

Trần Thị Kim Yến

CC ĐCXD

0907.175.113

tranthikimyen

 

07

Võ Thị Ngọc Linh

CC nông nghiệp

0907.934.025

vothingoclinh

 

08

Võ Thị Thu Thủy

CC TCKT

0932.951.011

vothithuthuy

 

09

Dương Quốc Thanh

CC ĐCXD

0907.194.944

duongquocthanh

 

10

Nguyễn Văn Cường

CC VHXH

0939.115.978

nguyenvancuong80

 

11

Võ Hoài Đông

CC TPHT

01647.251.048

VoHoaiDong

 

12

Dương Thị Phương Linh

CC VPTK

01644.245.279

duongthiphuonglinh

 

13

Võ Thị Diễm My

CC TCKT

01684.280.836

VoThiDiemMy

 
 

 

3. Chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân xã

 

 

 • Thực hiện quản lý hành chính nhà nước trên phạm vi toàn xã, lãnh đạo các ấp thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh ở địa phương.

 

 • Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn xã

 

 • Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách xã; điều chỉnh dự toán ngân sách xã trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách xã. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của xã trong phạm vi được phân quyền.

 

 1. Danh sách thủ tục hành chính đang thực hiện, giải quyết tại đơn vị

 

 

 

 

Quyết

STT

Tên TTHC

Số hồ sơ

định

I. Lĩnh vực Đất đai:

 

 

 

Hòa giải tranh chấp đất đai ở xã, phường, thị

 

913/QĐ-

 

trấn cho đối tượng là tổ chức, hộ gia đình, cá

T-TGG-

UBND ngày

1

nhân

282689-TT

14/4/2015

II. Lĩnh vực Xây dựng

 

 

 

Thẩm định báo cáo kinh tế, kỹ thuật sử dụng

 

 

 

vốn ngân sách  nhà nước thuộc thẩm quyền

 

 

 

quyết định đầu tư của chủ tịch uỷ ban nhân dân

 

 

1

cấp xã

131088

 

III. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc

T-TGG-

3582/QĐ-

 

UBNDngày3

1

lập tư thục

276722-TT

1/12/2014

 

Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ,

T-TGG-

 

2

lớp mẫu giáo độc lập tư thục

276730-TT

nt

 

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc

T-TGG-

 

3

lập tư thục

276733-TT

nt

 

Đình chỉ hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc

T-TGG-

 

4

lập tư thục

276735-TT

nt

 

Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

T-TGG-

nt

5

tư thục

276737-TT

 

6

Đăng kí thành lập cơ sở giáo dục khác thực

T-TGG-

2315/QĐ-

 

 

 

 

hiện chương trình giáo dục tiểu học

286536-TT

UBND

 

 

 

 

 

ngày

 

 

 

 

 

08/9/2015

IV.1. Lĩnh vực Hộ tịch

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định

 

 

 

 

 

số

 

 

 

 

 

1552/QĐ-

 

 

 

 

 

UBND

 

 

 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp

T-TGG-

ngày

1

 

Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

286502-TT

22/6/2015

 

 

 

Đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho

T-TGG-

 

2

 

trẻ em dưới 6 tuổi

286504-TT

nt

 

 

 

 

 

2220/QĐ-

 

 

 

 

 

UBND

 

 

 

 

T-TGG-

ngày

3

 

Đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú

265796-TT

27/8/2015

 

 

 

Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người

 

 

 

 

 

dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch và điều chỉnh

T-TGG-

 

4

 

những thay đổi trong sổ hộ khẩu

265810-TT

nt

 

 

 

 

 

780/QĐ-

 

 

 

 

 

UBNDngày

 

5

 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

 

3/4/2017

 

 

 

 

 

3579/QĐ-

6

 

Đăng ký khai sinh

 

UBNDngày

 

 

29/11/2016

 

 

 

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy

 

 

7

 

tờ cá nhân

 

nt

8

 

Đăng ký lại khai sinh

 

nt

 

 

 

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ,

 

 

9

 

con

 

nt

10

Đăng ký kết hôn

 

nt

11

Đăng ký lại kết hôn

 

nt

12

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 

nt

13

Đăng ký giám hộ

 

nt

14

Đăng ký chấm dứt giám hộ

 

nt

15

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

 

nt

 
 

16

Đăng ký khai tử

 

 

nt

17

Đăng ký lại khai tử

 

 

nt

 

 

 

 

205/QĐ-

 

 

 

UBNDngày1

18

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

 

4/02/2017

 

 

 

 

3579/QĐ-

19

Đăng ký khai sinh lưu động

 

 

UBND ngày

 

29/11/2016

20

Đăng ký khai tử lưu động

 

 

nt

21

Đăng ký kết hôn lưu động

 

 

nt

IV.2 . Lĩnh vực Chứng thực

 

 

 

 

 

 

 

205/QĐ-

1

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

 

 

UBND ngày

 

14/02/2017

 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy

 

 

 

 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền

 

 

 

2

của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

 

 

nt

 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn

 

 

 

 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm

 

 

 

 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực

 

 

 

3

không ký, không điểm chỉ được)

 

 

nt

 

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy

 

 

 

4

bỏ hợp đồng, giao dịch

 

 

nt

 

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao

 

 

 

5

dịch đã được chứng thực

 

 

nt

 

Thủ tục cấp bản sao  có  chứng  thực từ bản

 

 

 

6

chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 

 

nt

 

Thủ tục chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan

 

 

 

 

đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà

 

 

 

7

 

 

nt

8

Thủ tục chứng thực Di chúc

 

 

nt

9

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

 

 

nt

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia

 

 

 
 

 

di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất,

 

 

10

nhà ở.

 

nt

 

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà

 

 

11

di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

nt

V. Lĩnh vực Nuôi con nuôi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205/QĐ-

 

 

 

UBND ngày

1

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

 

14/02/2017

2

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

 

nt

VI. Lĩnh vực Bồi thường nhà nước

 

 

 

Giải quyết bồi thường  tại  cơ quan có trách

 

3579/QĐ-

 

 

UBND

 

nhiệm bồi thường  trong  hoạt động  quản lý

 

ngày

1

hành chính

 

29/11/2016

2

Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

 

nt

 

Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý

 

 

3

hành chính

 

nt

 

Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước

 

 

4

lần đầu

 

nt

VII. Lĩnh vực Người có công

 

 

Công khai các thủ tục có liên quan tại Quyết

 

 

định số 265/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02

 

 

năm 2014

 

 

 

 

 

 

3411/QĐ-

 

 

 

UBND

 

Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt

T-TGG-

ngày

1

liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

287262-TT

8/11/2016

 

 

T-TGG-

 

2

Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

287261-TT

nt

VIII. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

 

 

 

 

 

3411/QĐ-

 

 

 

UBND

 

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp

T-TGG-

ngày

1

Giấy xác nhận khuyết tật

287147-TT

8/11/2016

 

 

 

T-TGG-

 

2

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

287148-TT

nt

 

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm

 

 

 

nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức

 

 

 

sống  trung bình  giai đoạn 2016-2020 thuộc

 

 

 

diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ

T-TGG-

 

3

đóng bảo hiểm y tế

287111-TT

nt

 

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở,

T-TGG-

 

4

sửa chữa nhà ở

287109-TT

nt

 

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai

T-TGG-

 

5

táng

287110-TT

nt

 

Công khai các thủ tục có liên quan tại Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2014

 

IX. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội

 

 

 

3411/QĐ-

 

 

 

UBND

 

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự

T-TGG-

ngày

1

nguyện tại gia đình

287217-TT

8/11/2016

 

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại

T-TGG-

 

2

cộng đồng

287258-TT

nt

 

Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc

T-TGG-

 

3

tại cộng đồng

287216-TT

nt

 

Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc

T-TGG-

 

4

tại cộng đồng

287215-TT

nt

 

 

X. Lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em

 

 

Cấp phát thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải

 

 

 

trả tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế

 

 

1

công lập

132662

 

 

Cấp lại thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải

 

 

 

trả tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế

 

 

2

công lập

132663

 

XI. Lĩnh vực Tôn giáo

 

 

 

Thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ

 

2774/QĐ-

 

 

UBNDngày

1

sở tín ngưỡng

 

30/9/2016

 

Thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn

 

 

2

ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng

 

nt

3

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo

 

nt

 

Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng

 

 

4

năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

 

nt

 

Đăng ký người vào tu

 

 

5

Thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp

 

nt

 

công  trình tín  ngưỡng, công  trình tôn giáo

 

 

6

không phải xin cấp giấy ph p xây dựng

 

nt

 

Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở

 

 

 

tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một

 

 

7

 

nt

 

XII. Lĩnh vực Thi đua khen thưởng:

 

 

 

2774/QĐ-

 

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 

UBNDngày

1

cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

 

30/9/2016

 

 

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 

 

 

cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc

 

 

2

chuyên đề

 

nt

 

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

 

 

3

cấp xã về thành tích đột xuất

 

nt

4

Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa

 

nt

5

Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

 

nt

XIII. Lĩnh vực Nông nghiệp

 

 

 

 

T-TGG-

375/QĐ-

 

 

UBND ngày

1

Cấp sổ nuôi vịt chạy đồng

193611-TT

21/02/2012

XIV. Lĩnh vực Đường bộ

 

XV. Lĩnh vực Đường thủy

 

 

 

1857/QĐ-

 

 

 

UBND

 

Xác nhận  Đơn  đề nghị chấp thuận  mở bến

T-TGG-

ngày

1

khách ngang sông

272412-TT

20/7/2015

 

 

 

951/QĐ-

 

 

 

UBNDngày

 

 

 

05/4/2016

 

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương

 

(có thẩm

 

 

quyền tại cấp

2

tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

 

xã)

 

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai

 

 

3

thác trên đường thủy nội địa

 

nt

 

 

Đăng ký  lại phương tiện trong  trường hợp

 

 

 

chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan

 

 

4

đăng ký phương tiện thủy nội địa

 

nt

 

Đăng ký  lại phương tiện trong  trường hợp

 

 

5

phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

 

nt

 

Đăng ký  lại phương tiện trong  trường hợp

 

 

 

chuyển quyền sở hữu phương tiện  nhưng

 

 

6

không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

nt

 

Đăng ký  lại phương tiện trong  trường hợp

 

 

 

chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời

 

 

7

thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

nt

 

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp

 

 

 

chủphương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng

 

 

 

kýhộ khẩu thường trú của chủ phương tiện

 

 

8

sangđơn vị hành chính cấp tỉnh khác

 

nt

9

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

 

nt

10

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

 

nt

XVI. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

 

 

1

Thành lập hợp tác xã

131580

 

2

Thay đổi tổ trưởng Tổ hợp tác

131586

 

3

Chấm dứt Tổ hợp tác

131587

 

XVII. Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo

 

 

 

 

 

3480/QĐ-

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

 

UBND ngày

 

14/11/2016

2

Giải quyết tố cáo tại cấp xã

 

nt

XVIII. Lĩnh vực Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

XIX. Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

 

XX. Lĩnh vực Lâm nghiệp

 

 

1

Khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn tự

 

1762/QĐ-

đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ của chủ rừng là tổ

T-TGG-

UBND ngày

 

chức

209451-TT

30/7/2012

 
 

 

Khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn tự

 

 

 

 

đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ của chủ rừng là

T-TGG-

 

 

2

hộ gia đình

209454-TT

nt

 

 

Khai thác gỗ rừng trồng trong vườn nhà, trang

 

 

 

 

trại và cây trồng phân tán của chủ rừng là hộ

T-TGG-

 

 

3

gia đình

209455-TT

nt

 

4

Khai thác tận dụng các cây gỗ đứng đã chết

 

 

 

khô, chết cháy, cây đỗ gãy; tận thu các loại gỗ

 

 

 

 

 

 

 

 

nằm, gốc, rễ, cành nhánh của chủ rừng là tổ

 

 

 

 

chức, chủ rừng là hộ gia đình đối với rừng

T-TGG-

 

 

 

trồng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ

209459-TT

nt

 

 

Khai thác các loài lâm sản ngoài gỗ và tre nứa

 

 

 

 

của chủ rừng là tổ chức; chủ rừng là hộ gia

 

 

 

 

đình (trừ các loài trong danh mục Cites và nhựa

 

 

 

 

thông trong rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn

T-TGG-

 

 

5

ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại)

209460-TT

nt

 

 

Khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện

 

 

 

 

các biện  pháp lâm sinh, phục vụ  công  tác

 

 

 

 

nghiên cứu khoa học và đào tạo nghề của chủ

 

 

 

 

rừng là tổ chức (đối với rừng trồng bằng vốn tự

T-TGG-

 

 

6

đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ)

209461-TT

nt

 

 

Khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện

 

 

 

 

các biện pháp lâm sinh của chủ rừng là hộ gia

T-TGG-

 

 

7

đình (đối với rừng trồng bằng vốn tự đầu tư)

209465-TT

nt

 

 

Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với

 

 

 

 

cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn

 

 

 

 

gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng

 

4085/QĐ-

 

 

phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai

 

UBND

 

 

thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung,

 

ngày

 

 

vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng

 

22/12/201

 

8

đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân

 

6

 

XXI. Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công

 

 

nghiệp chế biến khác

 

 

 

1

Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ

 

3532/QĐ-

công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép

 

UBND ngày

 

sản xuất rượu để chế biến lại

 

15/12/2015

 

 
 

 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký

 

 

 

2

sản xuất rượu thủ  công  để bán cho  doanh

 

 

 

nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến

 

 

 

 

 

 

 

 

lại

 

nt

 

3

Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu

 

 

 

thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy

 

 

 

 

 

 

 

 

ph p sản xuất rượu để chế biến lại

 

nt

 

XXII. Lĩnh vực Thể thao

 

 

 

 

 

 

3741/QĐ-

 

1

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

 

UBND

 

 

Ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

28/12/2015

 

XXIII. Lĩnh vực Gia đình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3741/QĐ-

 

1

Công nhận "Gia đình văn hóa"

 

UBND

 

 

ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

28/12/2015

 

XXIV

Lĩnh vực Thư viện

 

 

 

 

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách

 

3741/QĐ-

 

1

 

UBND ngày

 

ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

 

 

 

 

28/12/2015

 

 

 

 

 

XXV

Lĩnh vực Hòa giải cơ sở

 

 

 

 

 

 

949/QĐ-

 

1

Bầu hòa giải viên

 

UBND ngày

 

 

 

 

20/4/2015

 

2

Bầu tổ trưởng tổ hòa giải

T-TGG-

nt

 

283968-TT

 

 

 

 

3

Thôi làm hòa giải viên

T-TGG-283970-

nt

 

TT

 

 

 

 

4

Thanh toán thù lao cho hòa giải viên

T-TGG-

 

 

283974-TT

nt

 

 

 

 

XXVI

Lĩnh vực Phát triển nông thôn

 

 

 

 

Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và

 

202/QĐ-

 

1

 

UBND ngày

 

 

tiêu thụ nông sản

 

14/02/2017

 

XXVII     Lĩnh vực Bảo vệ thực vật

 

1

Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

 

957/QĐ-

 

UBNDngày

 

 

 

05/4/201

 

 
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Tin liên quan

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1