Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Châu Thành - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 33
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 371867

Chi tiết tin

Xã Song Thuận
10/04/2018

Chức năng, nhiệm vụ

1.Thông tin sơ lược về điều kiện tự nhiên xã hội như:

- Vị trí địa lý: Là địa bàn giáp ranh với xã Kim Sơn, Vĩnh Kim, Long Hưng, Bình Đức đồng thời có tuyến Quốc lộ 864 và 876 đi ngang qua tạo điều kiện cho việc giao lưu hàng hóa phát triển kinh tế - xã hội của xã. Về ranh giới hành chính được xác định như sau.

- Phía Đông giáp với xã Bình Đức.

- Phía Tây giáp với xã Kim Sơn.

- Phía Bắc giáp với xã Vĩnh Kim.

- Phía Nam giáp với xã Long Hưng.

- Diện tích: 783 ha.

- Dân số: 6.583 người.

- Tổng số hộ: 1734 hộ, số hộ đạt gia đình văn hóa hàng năm 1646 đạt 95%, số hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liện tục là 1.627 hộ.

- Tổng số ấp có 5/5 ấp:

+ ấp Mỹ Thạnh được công nhận ấp văn hóa năm 1999.

+ ấp Mỹ Hòa được công nhận ấp văn hóa năm 2000.

+ ấp Tây Hòa được công nhận ấp văn hóa năm 2004.

+ ấp Mỹ Phú được công nhận ấp văn hóa ngày 2002.

+ ấp Đông Hòa được công nhận ấp văn hóa ngày 2003.

2. Tổ chức bộ máy

a. Lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Mail(mail công vụ tiền giang/ mail của ngành

01

Trương Lương Hồng Anh

Chủ tịch UBND

0945.453.454

TruongLuongHongAnh@tiengiang.gov.vn

02

Đoàn Văn Mười

PCT UBND

0932.712.753

DoanVanMuoi@tiengiang.gov.vn

b. Công chức

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Mail(mail công vụ tiền giang/ mail của ngành

01

Lê Huyền Trân

Kế toán

0907.295.203

lehuyentran@tiengiang.gov.vn

02

Nguyễn Thị Diệu

CC.VHXH

0939.847.659

nguyenthidieu@tiengiang.gov.vn

03

Nguyễn Lê Xuân Hồng

Kế toán

0989.708.870

nguyenxuanhong@tiengiang.gov.vn

04

Trần Quang Khánh

CC.NNMT

0989.717.479

tranquangkhanh@tiengiang.gov.vn

05

Nguyễn Thị Ngọc Liễu

CC.VPTK

01677.977776

nguyenthingoclieu@tiengiang.gov.vn

06

Nguyễn Thị Hoàng Yến

CC.TPHT

0939.322.984

nguyenthihoangyen@tiengiang.gov.vn

07

Nguyễn Minh Tấn

CC.VHXH

0917.410.450

nguyenminhtan@tiengiang.gov.vn

08

Thái Trường Long

CC.ĐCMT

0164.222.7609

thaitruonglong@tiengiang.gov.vn

09

Nguyễn Thị Ngọc Trúc

CC.TPHT

01255.02.7121

nguyenthingoctruc@tiengiang.gov.vn

10

Nguyễn Văn Thành

CCVHXH

0979.109.795

nvan_thanh@tiengiang.gov.vn

11

Nguyễn Thị Ngọc Diễm

CC.VPTK

0122.712.5900

nthingocdiem@tiengiang.gov.vn

12

Phan Văn Tài

Trưởng CA

0986.887.060

pvantai@tiengiang.gov.vn

13

Nguyễn Quang Bình

Trưởng QS

0164.532.7805

nguyenquangbinh@tiengiang.gov.vn

3. Chức năng nhiệm vụ

- Lãng đạo điều hành quản lý nhà nước về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và công tác đoàn thể địa phương.

4. Danh sách thủ tục hành chính đang thực hiện, giải quyết tại đơn vị

STT

Tên TTHC

Số hồ sơ

Quyết định

I. Lĩnh vực Đất đai:

1

Hòa giải tranh chấp đất đai ở xã, phường, thị trấn cho đối tượng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân

T-TGG-282689-TT

913/QĐ-UBND ngày 14/4/2015

II. Lĩnh vực Xây dựng

1

Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp xã

131088

 

III. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

1

Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

T-TGG-276722-TT

3582/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 

2

Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

T-TGG-276730-TT

 nt

3

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

T-TGG-276733-TT

 nt

4

Đình chỉ hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

T-TGG-276735-TT

 nt

5

Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

T-TGG-276737-TT

nt

6

Đăng kí thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

T-TGG-286536-TT

2315/QĐ-UBND ngày 08/9/2015

IV.1. Lĩnh vực Hộ tịch

1

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

T-TGG-286502-TT

Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 22/6/2015

2

Đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

T-TGG-286504-TT

nt

3

Đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú

T-TGG-265796-TT

2220/QĐ-UBND ngày 27/8/2015

4

Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu

T-TGG-265810-TT

nt

5

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

 

780/QĐ-UBND ngày 3/4/2017

6

Đăng ký khai sinh

 

3579/QĐ-UBND ngày 29/11/2016

7

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

nt

8

Đăng ký lại khai sinh

 

nt

9

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

 

nt

10

Đăng ký kết hôn

 

nt

11

Đăng ký lại kết hôn

 

nt

12

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 

nt

13

Đăng ký giám hộ

 

nt

14

Đăng ký chấm dứt giám hộ

 

nt

15

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

 

nt

16

Đăng ký khai tử

 

nt

17

Đăng ký lại khai tử

 

nt

18

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

 

205/QĐ-UBND ngày 14/02/2017

19

Đăng ký khai sinh lưu động

 

3579/QĐ-UBND ngày 29/11/2016

20

Đăng ký khai tử lưu động

 

nt

21

Đăng ký kết hôn lưu động

 

nt

IV.2 . Lĩnh vực Chứng thực

1

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

 

205/QĐ-UBND ngày 14/02/2017

2

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

 

nt

3

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

 

nt

4

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

 

nt

5

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 

nt

6

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 

nt

7

Thủ tục chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

 

nt

8

Thủ tục chứng thực Di chúc

 

nt

9

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

 

nt

10

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.

 

nt

11

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền  sử dụng đất, nhà ở

 

nt

V. Lĩnh vực Nuôi con nuôi

1

Đăng ký  việc nuôi con nuôi trong nước

 

205/QĐ-UBND ngày 14/02/2017

2

Đăng ký  lại việc nuôi con nuôi trong nước

 

nt

VI. Lĩnh vực Bồi thường nhà nước

1

Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

 

3579/QĐ-UBND ngày 29/11/2016

2

Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

 

nt

3

Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

 

nt

4

Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

 

nt

VII. Lĩnh vực Người có công

 

Công khai các thủ tục có liên quan tại Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2014

 

 

1

Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

T-TGG-287262-TT

3411/QĐ-UBND ngày 8/11/2016

2

Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

T-TGG-287261-TT

nt

VIII. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

1

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

T-TGG-287147-TT

3411/QĐ-UBND ngày 8/11/2016

2

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật  

T-TGG-287148-TT

nt

3

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

T-TGG-287111-TT

nt

4

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

T-TGG-287109-TT

nt

5

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

T-TGG-287110-TT

nt

 

Công khai các thủ tục có liên quan tại Quyết định số  141/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2014

 

 

IX. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội

1

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

T-TGG-287217-TT

3411/QĐ-UBND ngày 8/11/2016

2

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

T-TGG-287258-TT

nt

3

Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

T-TGG-287216-TT

nt

4

Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

T-TGG-287215-TT

nt

X. Lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em

1

Cấp phát thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập

132662

 

2

Cấp lại thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập

132663

 

XI. Lĩnh vực Tôn giáo

1

Thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng

 

2774/QĐ-UBND ngày 30/9/2016

2

Thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng

 

nt

3

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo

 

nt

4

Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

 

nt

5

Đăng ký người vào tu

 

nt

6

Thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng

 

nt

7

Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã

 

nt

XII. Lĩnh vực Thi đua khen thưởng:

1

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

 

2774/QĐ-UBND ngày 30/9/2016

2

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

 

nt

3

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thành tích đột xuất

 

nt

4

Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa

 

nt

5

Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

 

nt

XIII. Lĩnh vực Nông nghiệp

1

Cấp sổ nuôi vịt chạy đồng

T-TGG-193611-TT

375/QĐ-UBND ngày 21/02/2012

XIV. Lĩnh vực Đường bộ

 

 

 

 

XV. Lĩnh vực Đường thủy

1

Xác nhận Đơn đề nghị chấp thuận mở bến khách ngang sông

T-TGG-272412-TT

1857/QĐ-UBND ngày 20/7/2015

2

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

 

951/QĐ-UBND ngày 05/4/2016

(có thẩm quyền tại cấp xã)

3

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

 

nt

4

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

 

nt

5

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

 

nt

6

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

nt

7

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

nt

8

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

 

nt

9

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

 

nt

10

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

 

nt

XVI. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

1

Thành lập hợp tác xã

131580

 

2

Thay đổi tổ trưởng Tổ hợp tác

131586

 

3

Chấm dứt Tổ hợp tác

131587

 

XVII. Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

 

3480/QĐ-UBND ngày 14/11/2016

2

Giải quyết tố cáo tại cấp xã

 

nt 

XVIII. Lĩnh vực Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

1

Tiếp công dân tại cấp xã

 

3480/QĐ-UBND ngày 14/11/2016

XIX. Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo

1

Xử lý đơn tại cấp xã

 

3480/QĐ-UBND ngày 14/11/2016

XX. Lĩnh vực Lâm nghiệp

1

Khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ của chủ rừng là tổ chức

T-TGG-209451-TT

1762/QĐ-UBND ngày 30/7/2012

2

Khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ của chủ rừng là hộ gia đình

T-TGG-209454-TT

nt

3

Khai thác gỗ rừng trồng trong vườn nhà, trang trại và cây trồng phân tán của chủ rừng là hộ gia đình

T-TGG-209455-TT

nt

4

Khai thác tận dụng các cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đỗ gãy; tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh của chủ rừng là tổ chức, chủ rừng là hộ gia đình đối với rừng trồng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ

T-TGG-209459-TT

nt

5

Khai thác các loài lâm sản ngoài gỗ và tre nứa của chủ rừng là tổ chức; chủ rừng là hộ gia đình (trừ các loài trong danh mục Cites và nhựa thông trong rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại)

T-TGG-209460-TT

nt

6

Khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nghề của chủ rừng là tổ chức (đối với rừng trồng bằng vốn tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ)

T-TGG-209461-TT

nt

7

Khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh của chủ rừng là hộ gia đình (đối với rừng trồng bằng vốn tự đầu tư)

T-TGG-209465-TT

nt

8

Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân

 

4085/QĐ-UBND ngày 22/12/2016

XXI. Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác

1

Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

 

3532/QĐ-UBND ngày 15/12/2015

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

 

nt

3

Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

 

nt

XXII. Lĩnh vực Thể thao

1

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

 

3741/QĐ-UBND ngày 28/12/2015

XXIII.

Lĩnh vực Gia đình

 

 

1

Công nhận "Gia đình văn hóa"

 

3741/QĐ-UBND ngày 28/12/2015

XXIV

Lĩnh vực Thư viện

 

 

1

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

 

3741/QĐ-UBND ngày 28/12/2015

XXV

Lĩnh vực Hòa giải cơ sở

 

 

1

Bầu hòa giải viên

T-TGG-283964-TT

949/QĐ-UBND ngày 20/4/2015

2

Bầu tổ trưởng tổ hòa giải

T-TGG-283968-TT

nt

3

Thôi làm hòa giải viên

T-TGG-283970-TT

nt

4

Thanh toán thù lao cho hòa giải viên

T-TGG-283974-TT

nt

XXVI

Lĩnh vực Phát triển nông thôn

 

 

1

Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản

 

202/QĐ-UBND ngày 14/02/2017

XXVII

Lĩnh vực Bảo vệ thực vật

 

 

1

Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

 

957/QĐ-UBND ngày 05/4/2016

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Tin liên quan

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1