Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Châu Thành - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 33
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 371867

Chi tiết tin

Vai trò của ngành Văn hóa và Thông tin trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội huyện Châu Thành
02/03/2023

Để phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc như Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang đề ra. Trong những năm vừa qua, ngành Văn hóa và Thông tin huyện Châu Thành đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao, đã góp phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện nhà.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Thực tế chứng minh, bên cạnh việc đóng góp đáng kể vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa và Thông tin ngày càng khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong chiến lược phát triển văn hóa và trong đời sống xã hội với những kết quả đáng tự hào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

 
   

Thật vậy, năm 2022, ngành Văn hóa và Thông tin từ huyện đến cơ sở đã nổ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao kể cả trong công tác quản lý Nhà nước, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương và phát triển sự nghiệp của ngành. Trong đó, ngành vừa tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền cổ động các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; vừa tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được giao; đồng thời, tiếp tục giữ gìn và phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa; khuyến khích và tạo điều kiện phát triển các hoạt động nghệ thuật và chọn lọc, tiếp thu những giá trị văn hóa tiên tiến. Chính vì thế, nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trên lĩnh vực ngành Văn hóa và Thông tin trong năm 2022, cũng như kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị tổng kết ngành Văn hóa và Thông tin năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 do Ông Nguyễn Phục Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành chủ trì.

Hình. Ổng Nguyễn Phục Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Các chỉ tiêu trên lĩnh vực ngành Văn hóa và Thông tin được giao trong năm 2022 đều đã được thực hiện hoàn thành và vượt chỉ tiêu. Nổi bật là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được củng cố và nâng chất. Tính đến nay, toàn huyện có 65.922/67.111 hộ đạt 3 tiêu chuẩn Gia đình văn hóa, 133/133 ấp văn hóa, 22/22 xã được công nhận lại danh hiệu xã chuẩn văn hóa nông thôn mới, 01/01 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị,103 cơ sở thờ tự văn hóa, 168 con đường văn hóa, 08 chợ văn hóa và 01/01 công viên văn hoá. Thêm vào đó, các cuộc lễ hội như Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Chiến thắng Giồng Dứa… được tổ chức chu đáo, trang trọng tạo nên nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương và thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia sáng tạo các giá trị văn hóa. Đặc biệt, cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã trở thành phong trào quần chúng rộng khắp, ngày càng thu hút nhiều người tham gia, từng bước trở thành nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống của nhiều người dân, tạo sự chuyển biến khá rõ nét ở cơ sở và góp phần giảm các tệ nạn xã hội ở địa phương. Đặc biệt, năm 2022, huyện Châu Thành được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận thêm 01 điểm du lịch cấp tỉnh theo Luật Du lịch năm 2017 Nhà Dì Sáu, xã Thân Cửu Nghĩa. Cũng có thể nói, trong năm 2022, tình hình phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông của huyện có nhiều khởi sắc, trong đó việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, nhất là ứng dụng vào công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn như cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính hoàn toàn mức độ 3, mức độ 4.

Hình. Xã Hữu Đạo tổ chức Hội diễn văn nghệ “Hào khí Việt Nam” chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9 (Nguồn. Kim Thúy)

Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh, các đơn vị viễn thông và một số đơn vị xã đánh giá kết quả hoạt động, thuận lợi và khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022; đồng thời cũng đề xuất các giải pháp khác phục hạn chế, để thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả và chất lượng cao hơn trong thời gian tới. Nhân Hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện đã tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ Văn hóa và Thông tin năm 2022.

Hình. Ông Đặng Văn Hiệp, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin tặng Giấy khen cho các nhân đạt thành tích tốt năm 2022.

Với những kết quả đáng khích lệ trên, ngành Văn hóa và Thông tin đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, đặc biệt, được đề nghị xét tặng Bằng Khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Để có được những kết quả trên, trước hết là do sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, sự phối hợp nhịp nhàng của các phòng chuyên môn, các đoàn thể và địa phương; sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở.

Chúng ta có thể tin tưởng rằng với sự đoàn kết nhất trí của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức toàn ngành, ngành Văn hóa và Thông tin huyện Châu Thành sẽ vững bước vươn lên những tầm cao mới, phát huy những kết quả đạt được và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh của con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới hội nhập và phát triển đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

An Nhiên

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1