Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Châu Thành - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 33
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 371867

Chi tiết tin

Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thanh huyện
12/11/2019

1. Tổ chức về bộ máy

          a. Lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Mail ( Mail công vụ Tiền Giang/ mail của ngành)

01

Huỳnh Văn Việt

Giám Đốc

0918278323

 

02

Lê Văn Thanh

P. Giám đốc

0918.545491

 

03

Lê Đình Linh Vũ

P. Giám đốc

0989.675067

 

          b. Viên Chức

STT

Họ và tên

Công việc phụ trách

Điện thoại

Mail ( Mail công vụ Tiền Giang/ mail của ngành)

01

Lê Tấn Minh

Văn Phòng

0907.880239

 

 

02

 

Ngô Hồng Tuyến

Thư viện

0907.687874

 

03

 

Nguyễn Tiến Dũng

Đội TTLĐ

0919127087

 

04

 

Nguyễn Văn Quốc

Đội TTLĐ

0907.127900

 

05

 

Nguyễn Minh Tiến

Đội TTLĐ

01665.495595

 

06

 

Nguyễn Phú Phi

Thư viện

01629.359061

 

07

 

Vi Hồng Phúc

Thể dục thể thao

0914.261585

 

08

 

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Bảotàng- Bảo tồn

0984.520563

 

09

 

Võ Thúy Thu Ngân

Kế toán

0988.218318

 

 

          2. Chức năng, nhiệm vụ:

          a.  Chức năng:

          - Trung tâm Văn hóa- Thể thao có chức năng tổ chức các hoạt động sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn huyện Châu Thành; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đướng lối của Đảng, chính sách pháp luật cùa nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội của địa phương. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công tác văn hóa thể thao và du lịch cơ sở; tổ chức cung ứng các dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ về hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và du lịch của nhân dân trên địa bàn.

          b. Nhiệm vụ:

          - Tổ chức các hoạt động thôn tin, tuyên truyền chủ trương đướng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị kinh tế xã hội của địa phương;

          - Tổ chức các hoạt động: Văn hóa văn nghệ, đọc sách, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu về nghệ thuật;

          - Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu, lễ hội, truyền thống, hướng dẫn phong tráo văn hóa- văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở;

          - Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa- văn nghệ, thể dục- thể thao;

          - Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống;

          - Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của tổ chức sự nghiệp;

          - Hợp tác, giao lưu, trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đối với các đơn vị, tổ chức theo quy định;

          - Quản lý công chức, viên chức tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật;

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao.

          3. Danh sách thủ tục hành chính đang thực hiện, giải quyết tại đơn vị: Không.

          4. Thành tích ( Bằng khen của bộ, Thủ tướng chính phủ..): Không.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Tin liên quan

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1