Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Châu Thành - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 33
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 371867

Chi tiết tin

Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Tền Giang kiểm tra tiến độ phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2023
22/03/2023

Ủy ban nhân tỉnh chủ trì, tổ chức Hội nghị kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung có liên quan đến lộ trình phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2023. Tham dự Hội nghị gồm: Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh, các Sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và Văn Phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, các thành viên Ban chỉ đạo huyện Châu Thành; Bí thư và chủ tịch Ủy ban nhân dân 22 xã và Thị trấn Tân Hiệp. Ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang – chủ trì.

          Quang cảnh buổi kiểm tra tiến độ thực hiện lộ trình phấn đấu đạt chuẩ​n huyện nông thôn mới năm 2023

Báo cáo tại Hội nghị, đến nay huyện Châu Thành đã có 20/22 xã đã đạt chuẩn xã nông thôn mới từ năm 2021 trở về trước. Rà soát theo Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 có một số tiêu chí, chỉ tiêu không duy trì cụ thể: tiêu chí quy hoạch (19 xã đang thực hiện), giao thông (7 xã đang đầu tư tuyến đường ấp và dân sinh), Trường học (6 xã bổ sung hạng mục ttheo Thông tư 13 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), y tế (13 xã chưa đạt tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế); môi trường và an toàn thực phẩm (19 xã chưa đạt chỉ tiêu 17.4 do các xã đang lập quy hoạch chưa được phê duyệt). Có 02 xã Điềm Hy và Bình Đức lộ trình phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2022 chuyển sang năm 2023 còn tồn tại một số chỉ tiêu, tiêu chí: quy hoạch, giao thông, Trường học; tỷ lệ người dân tham gia BHYT, chỉ tiêu đất trồng cây xanh nơi công cộng. Đối với 3 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao có 2/3 xã không duy trì, nâng chất rơi vào chỉ tiêu, tiêu chí: quy hoạch; trường học theo Thông tư 13 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; văn hóa; sản phẩm ocop; đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn. Đối với 2 xã phấn đấu lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 còn tồn tại các chỉ tiêu, tiêu chí: quy hoạch; giao thông; giáo dục; văn hóa; thông tin và truyền thông; lao động; tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; y tế và môi trường.

Trên địa bàn huyện Châu Thành có 01 Thị trấn Tân Hiệp. Qua đối chiếu với Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 2 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. Thị trấn Tân Hiệp đã đạt 5 tiêu chí,  còn tồn tại 4 tiêu chí chưa đạt: quy hoạch đô thị; môi trường và an toàn thực phẩm; thông tin, truyền thông đô thị; văn hóa thể thao đô thị. Theo Quyết định 320/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, huyện Châu Thành đã đạt 3 tiêu chí, còn tồn tại 6 tiêu chí chưa đạt: quy hoạch; giao thông; y tế - văn hóa – giáo dục; kinh tế; môi trường; chất lượng môi trường sống.

           Ông Huỳnh Văn Bé Hai - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành phát biểu

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các Sở, ngành tỉnh có liên quan; chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và Thị trấn Tân Hiệp về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới huyện và giải pháp lộ trình đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong thời gian tới.

Ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chỉ đạo

Để phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2023. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh, các Sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành và Lãnh đạo các xã cần tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm:

1. Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành khẩn trương hoàn chỉnh lại báo cáo đánh giá thực trạng, mức độ đạt các tiêu chí (xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao) tại các xã và tiêu chí huyện nông thôn mới. Đồng thời xây dựng Kế hoạch lộ trình và giải pháp để đảm bảo đạt chỉ tiêu, tiêu chí và mang tính khả thi, có thời gian thực hiện và hoàn thành thật cụ thể, có phân công trách nhiệm để thuận tiện trong việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo; trách nhiệm thuộc ngành nào. Đẩy nhanh tiến độ lập và trình phê duyệt quy hoạch vùng huyện. Đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.Chỉ đạo 20 xã đã ra mắt nông thôn mới xây dựng kế hoạch duy trì, cũng cố các tiêu chí: thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, môi trường, chất lượng môi trường sống, an ninh trật tự….Đẩy nhanh tiến độ thực hiện lộ trình 2 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đối với 2 xã Điềm Hy, Bình Đức khẩn trương hoàn thành các tiêu chí chưa đạt trình tỉnh thẩm định. Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư công các công trình chưa triển khai. Đôn đốc công tác lập Đồ án quy hoạch xã nông thôn mới theo quy định của Bộ xây dựng và công bố rộng rải trong nhân dân. Tham mưu sưu tầm những tư liệu, hình ảnh, phóng sự về quá trình về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các tuyến đường kiểu mẫu tạo điểm nhấn về cảnh quan, môi trường; chỉ đạo các xã thực hiện trồng cây xanh, hoa kiểng. Thường xuyên theo dõi và báo cáo những khó khăn kịp thời về Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh và các Sở ngành tỉnh có hướng dẫn tháo gỡ kịp thời.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét ưu tiên hướng dẫn huyện sớm hoàn chỉnh hồ sơ chuẩn bị đầu tư các công trình, dự án phục vụ các tiêu chí nông thôn mới, huyện nông thôn mới. Tham mưu bố trí đủ nguồn lực theo quy định để huyện Châu Thành tổ chức triển khai và thanh toán các công trình, dự án theo quy định.

3. Sở Xây dựng Hướng dẫn, hỗ trợ huyện trong việc lập và trình phê duyệt quy hoạch vùng và Đồ án xây dựng nông thôn mới tại các xã, quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định Bộ Xây dựng. Xem xét ưu tiên tham mưu thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh các công trình dự án ngay khi được các địa phương đề nghị.

4. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất giải pháp đạt chỉ tiêu Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên.

5. Các Sở, Ban ngành tỉnh: Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công theo dõi, hướng dẫn và đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá thực trạng, kế hoạch lộ trình và giải pháp để huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

6. Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh: Chủ trì phối hợp các Sở, ngành tỉnh có liên quan và huyện Châu Thành thường xuyên theo dõi, kiểm tra và đôn đốc tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao, kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc. Tăng cường đi thực tế các xã để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và hỗ trợ trong việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện duy trì, nâng chất các tiêu chí đã đạt theo quy định. Định kỳ hàng tháng, tổ chức họp kiểm tra, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch, lộ trình xây dựng đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

7. Đề nghị Thường trực Huyện ủy Châu Thành tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới. Chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở cần quyết tâm chính trị trong việc xây dựng huyện nông thôn mới. Tổ chức tuyên truyền với nội dung thiết thực gắn với từng chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng xã, huyện nông thôn mới. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể huyện tăng cường công tác tuyên truyền đến từng hộ dân hiễu rõ và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới huyện Châu Thành; phấn đấu đạt huyện nông thôn mới năm 2023.

                                                                           NGỌC DUNG

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1