Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Châu Thành - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 33
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 371867

Chi tiết tin

Quyết định về việc điều chỉnh một phần Quyết định số 3219/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.
07/06/2021

Ngày 02 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Quyết định số 2529/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một phần Quyết định số 3219/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành. Theo đó, Điều chỉnh Điều 1 Quyết định 3219/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của Ủy ban nhân dân huyện từ "Thu hồi 1560,4m2 đất của bà Nguyễn Thị Hòa, thuộc thửa đất số 2005; 2006, thuộc tờ bản đồ địa chính số 2, tại xã Long Hưng" thành "Thu hồi 1443,4m2 đất cửa bà Nguyễn Thị Hòa, thuộc thửa đất số 2005; 2006, thuộc tờ bản đồ địa chính số 2, tại xã Long Hưng".

Xem và tải nội dung Quyết định trên tại đây:

/documents/4031667/28125157/2529qd.pdf/d2a03a67-cd6e-4cc5-ac05-14d79e5a480c

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1