Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Châu Thành - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 33
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 371867

Chi tiết tin

Phòng Tư Pháp
31/01/2018

Chức năng nhiệm vụ Phòng Tư Pháp...

1. Thông tin của đơn vị

1.1. Về tổ chức bộ máy

a. Lãnh đạo

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Mail

1

Trần Thị Mỹ Hạnh

Trưởng phòng

0907674787

tranthimyhanh@tiengiang.gov.vn

2

Lê Văn Lưu

P. trưởng phòng

0986741079

levanluu@tiengiang.gov.vn

b. Công chức

TT

Họ và tên

Công việc phụ trách

Điện thoại

Mail

1

Nguyễn Mạnh Huy

Hành chính tư pháp; kiêm nhiệm vị trí việc làm: trợ giúp pháp lý và hòa giải cơ sở; nhóm hỗ trợ phục vụ kế toán

0901010972

nguyenmanhhuy@tiengiang.gov.vn

2

Nguyễn Thị Kim Phụng

Phổ biến và theo dõi thi hành pháp luật

01676539702

nguyenthikimphung@tiengiang.gov.vn

3

Nguyễn Thị Thanh Tiền

Hành chính tư pháp; kiêm nhiệm vị trí việc làm văn thư - lưu trữ; nhóm hỗ trợ phục vụ thủ quỹ

0939801800

nguyenthithanhtien@tiengiang.gov.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; nuôi con nuôi; hộ tịch; chứng thực; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

3. Danh sách thủ tục hành chính giải quyết tại đơn vị

LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

01

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016

02

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

nt

03

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

nt

04

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

nt

05

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

nt

06

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

nt

07

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản  mà di sản là động sản

nt

08

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

nt

09

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

nt

10

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

nt

11

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

nt

12

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

nt

LĨNH VỰC HỘ TỊCH

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

1

T-TGG-286592-TT

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

2

T-TGG-286593-TT

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

nt

3

T-TGG-286594-TT

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

nt

4

T-TGG-286595-TT

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

nt

5

T-TGG-286596-TT

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

nt

6

T-TGG-286597-TT

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

nt

7

T-TGG-286598-TT

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

nt

8

T-TGG-286599-TT

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

nt

9

T-TGG-286600-TT

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

nt

10

T-TGG-286601-TT

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

nt

11

T-TGG-286602-TT

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

nt

12

T-TGG-286603-TT

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

nt

13

T-TGG-286604-TT

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

nt

14

T-TGG-286605-TT

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

nt

15

T-TGG-286635-TT

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

nt

16

T-TGG-286591-TT

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

 

 

 LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

 

 

01

Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

 

 

02

Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

 

 

03

Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

 

 

04

Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

 

 

05

Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

 

 

06

Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai

 

 

 

 

 

 Lĩnh vực Tổ chức hoạt động hòa giải ở cơ sở

 

1

Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

923/QĐ-UBND ngày 16/4/2015

 

                 

4. Thành tích

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp số 3004/QĐ-BTP ngày 29/12/2010.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp số 4514/QĐ-BTP ngày 21/12/2011.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong 03 năm (2010-2012), Quyết định số 1492QĐ/TTg ngày 26/8/2013.

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(1.0/5)
Tin liên quan

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1