Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Châu Thành - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 240
  Tổng lượt truy cập: 371691

Chi tiết tin

Những nỗ lực trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa – lịch sử đối với các di tích xếp hạng cấp tỉnh trên địa bàn huyện Châu Thành
09/09/2022

Có thể nói, huyện Châu Thành là một trong những địa phương có nhiều di tích văn hóa – lịch sử được xếp hạng cấp tỉnh nhiều nhất. Chính vì thế, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa – lịch sử trên địa bàn huyện luôn được quan tâm và chú trọng, nhằm góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Huyện Châu Thành có 34 di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng, trong đó có 01 di tích lịch sử được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt là Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút, 02 di tích quốc gia là Đình Long Hưng và Địa điểm vụ thảm sát Chợ Giữa và 31 di tích lịch sử cấp tỉnh. Đây là nguồn tài nguyên du lịch nhân văn đã và đang hấp dẫn khách du lịch trong thời gian qua.

Nhận thấy được tầm quan trọng đó, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu ban hành các văn bản về quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn huyện; đồng thời, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật đối với thực hiện chế độ, chính sách, công tác quản lý, tu bổ tôn tạo phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và hoạt động bảo tồn, bảo tàng trên địa bàn. Hiện nay, công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích được xếp hạng đã được các ngành, địa phương triển khai thiết thực, hiệu quả.

Những năm qua, việc trùng tu, tu sửa được thực hiện nghiêm túc, dưới sự quản lý của các cơ quan chuyên môn và theo quy định của Luật Di sản văn hóa. Cơ bản hệ thống di tích được xếp hạng trên địa bàn huyện theo phân cấp quản lý đã được bảo vệ, tu bổ đảm bảo cho sự tồn tại và tính nguyên gốc của di tích. Các di tích được tu bổ cơ bản khắc phục được tình trạng xuống cấp, đảm bảo an toàn lâu dài cho công trình, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng của Nhân dân. Đặc biệt, nhiều di tích sau khi được tu bổ đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn thu hút khách tham quan trong và ngoài huyện nói riêng, cũng như trong và ngoài tỉnh nói chung, như: Di tích Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút (xã Kim Sơn), Di tích Chùa Phước Lâm (xã Thân Cửu Nghĩa), di tích Đình Long Hưng (xã Long Hưng)…

Năm 2022, với mong muốn nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với các di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng trên địa bàn huyện theo phân cấp quản lý tại Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 và Quyết định 4581/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang; Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp các ngành liên quan và địa phương tiến hành khảo sát hiện trạng các di tích nhằm đánh giá chính xác thực trạng các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn huyện thời gian qua. Từ đó, Ủy ban nhân dân huyện có hướng bảo tồn và phát huy hơn nữa giá trị văn hóa – lịch sử của các di tích trên địa bàn huyện, góp phần bổ sung dữ liệu của ngành Văn hóa – Thông tin trong việc quản lý di sản văn hóa vật thể trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, hàng năm Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Huyện đoàn tổ chức hoạt động thu gom rác, giữ gìn vệ sinh môi trường tại các di tích lịch sử - văn hóa phục vụ khách du lịch trên địa bàn huyện. Kết quả, đã tổ chức từ 01- 02 cuộc, thu hút gần 100 lượt cán bộ, công chức và thanh niên tham gia.

Theo Quyết định 6587/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành quy định về phân công quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện Châu Thành, các di tích lich sử - văn hóa xếp hạng cấp tỉnh sẽ do cấp xã quản lý, để đảm bảo công tác bảo vệ và phát huy giá trị các di tích ở địa phương. Tuy nhiên, hiện tại nguồn ngân lực làm công tác quản lý, bảo vệ các di tích lịch sử – văn hóa trên địa bàn huyện còn thiếu và yếu chuyên môn, nghiệp vụ. Do đó, công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích tại địa phương tuy đạt chỉ tiêu đặt ra, nhưng chưa mang lại kết quả như mong muốn.

Chính vì thế, trong thời gian tới Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo ngành Văn hóa và Thông tin cần tập trung vào một số nội dung: Một là, tham gia và phối hợp mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý di tích lịch sử - văn hóa cho cán bộ công chức và người quản lý di tích tại địa phương; Hai là, dự trù đảm bảo một phần kinh phí phục vụ cho công tác sửa chữa, tu bổ hàng năm đối với các di tích đã xuống cấp; Ba là, tăng cường kêu gọi đầu tư xã hội hóa trong công tác sửa chữa, tôn tạo di tích đảm bảo lưu giữ các giá trị lịch sử, văn hóa của các công trình này.


 

Việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa không chỉ là vấn đề văn hóa, gắn với đời sống của Nhân dân, mà còn là động lực phát triển kinh tế của địa phương. Bởi du lịch văn hóa, du lịch tâm linh đang ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm, các di tích trên địa bàn huyện Châu Thành đã và đang thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. Do vậy, việc giữ gìn và phát huy giá trị các di tích vừa là trách nhiệm, vừa là giải pháp nhằm góp phần xây dựng và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay./.

An Nhiên

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1