Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Châu Thành - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 33
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 371867

Chi tiết tin

Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện Châu Thành trong thời gian tới
06/04/2023

Ngày 06/12/2022, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Kế hoạch số 271/KH-UBND về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện Châu Thành trong thời gian tới.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây:/documents/4031667/49213630/271+ke+hoach+trien+khai+c%C3%A1c+nhiem+vu+giai+phap+ve+cong+tac+PCTN+tieu+cuc.pdf/e08d56c4-7301-4757-82f6-5c53b827bb78

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1