Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Châu Thành - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 33
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 371867

Chi tiết tin

Huyện Châu Thành triển khai kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022
13/12/2022

Theo kế hoạch, trong năm nay, các ban ngành huyện và UBND xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền 6 nội dung chính gồm: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính;  cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử và chính quyền số. Theo đó, huyện và các xã, thị trấn sẽ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cải cách hành chính góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của huyện; tuyên truyền  đầy đủ, đúng quy định về theo dõi thi hành pháp luật; thực hiện công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện; tuyên truyền đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; tuyên truyền về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; phát hiện đưa vào thí điểm các sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện; tuyên truyền đổi mới phương thức làm việc, chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc trên môi trường số; tuyên truyền các vấn đề cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính, chú trọng một số lĩnh vực chủ yếu như: đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh, hộ tịch, hộ khẩu, công chứng, lao động thương binh xã hội, xử phạt vi phạm hành chính, khiếu nại, tố cáo…
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1