Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Châu Thành - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 33
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 371867

Chi tiết tin

Huyện Châu Thành: Quan tâm phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế hợp tác
30/07/2019

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành giao các ngành, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động thành lập mới doanh nghiệp; trong đó, tập trung vào các hộ kinh doanh cá thể có quy mô lớn.

Theo báo cáo, ước tính trong 6 tháng đầu năm, huyện đã phát triển mới 28/93 doanh nghiệp, đạt 30,1% kế hoạch (trong đó có 1 hộ kinh doanh chuyển lên thành doanh nghiệp). Theo lũy kế, đến nay toàn huyện có 773 doanh nghiệp đang hoạt động. Ngoài ra, huyện đã tổ chức được 1 cuộc đối thoại doanh nghiệp và hỗ trợ giải đáp những vấn đề vướng mắc của hộ kinh doanh, doanh nghiệp được 11 lượt nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Trong 6 tháng đầu năm, huyện đã tiếp nhận 300 hồ sơ, giải quyết cấp 296 hồ sơ Chứng nhận đăng ký kinh doanh, 4 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã. Đến nay, trên địa bàn huyện còn đang quản lý 9.250 cơ sở kinh doanh đã được cấp giấy Chứng nhận hộ đăng ký kinh doanh. Huyện đã phát triển mới được 3 hợp tác xã; nâng toàn huyện hiện có 27 hợp tác xã, 3 quỹ tín dụng; 33 tổ hợp tác hoạt động trên các lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại-dịch vụ, vận tải, tính dụng. Kết quả đánh giá thực tế cho thấy, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả, đạt doanh thu cao.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành, ông Trần Hữu Phong cho biết: Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo các ngành liên quan và các địa phương tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ngày càng đi vào chiều sâu; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển theo Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết 06-NQ/TU của Tỉnh ủy đã đề ra. Tiếp tục củng cố và phát triển các đơn vị kinh tế tập thể theo phương châm lấy hiệu quả kinh tế làm mục tiêu, chú trọng chất lượng, không theo số lượng. Phối hợp các ngành thực hiện công tác kiểm tra tài chính các đơn vị yếu kém để có kế hoạch chấn chỉnh hoặc đề xuất giải thể.

HOÀNG AN

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1