Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Châu Thành - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 33
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 371867

Chi tiết tin

Huyện Châu Thành: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027
13/03/2023

Vào ngày 09/3/2023, tại Hội Trường Khối vận huyện, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Châu Thành đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Với sự tham gia của các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Huyện Đoàn, cán bộ cơ quan Huyện Đoàn; các đồng chí là báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn cấp huyện.

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyền, Bí thư Huyện Đoàn đã triển khai các nội dung  liên quan đến Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, các đề án, chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ 2022-2027.

Đ/c Nguyễn Thị Kim Tuyền phát biểu triển khai công tác Đoàn.

Nhằm giúp các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới, quan trọng trong các Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Châu Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội qua đó tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra; cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết trong nội dung và nhiệm vụ công tác; gắn việc học tập, quán triệt Nghị quyết với xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở các cấp bộ Đoàn. Tập trung thảo luận, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong thực hiện chương trình hành động. Đồng thời, đ/c Tuyền cũng yêu cầu các cơ sở Đoàn trực thuộc trên địa bàn huyện tổ chức Hội nghị triển khai và tiếp tục tổ chức cho Cán bộ đoàn, đoàn viên chủ động nghiên cứu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Châu Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 thông qua hệ thống tài liệu, thông tin được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống; chia sẻ thông tin, nội dung của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Châu Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 để đoàn viên, thanh niên chủ động nghiên cứu.

                                                                       KIM TUYỀN

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1