Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Châu Thành - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 33
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 371867

Các phòng ban Các phòng ban

Phòng Nội vụ - 10/04/2018 (số lượt xem: 6622)
Chức năng, nhiệm v...
Phòng Tài chánh- Kế hoạch - 10/04/2018 (số lượt xem: 2135)
Chức năng, nhiệm v...
Văn phòng HĐND-UBND huyện - 10/04/2018 (số lượt xem: 3455)
Chức năng, nhiệm v...
Thanh tra huyện - 31/01/2018 (số lượt xem: 2188)
Chức năng nhiệm vụ Thanh tra huyện...
Phòng Giáo dục - Đào tạo - 31/01/2018 (số lượt xem: 5112)
Chức năng nhiệm vụ Phòng Giáo dục và Đào tạo...
Phòng Nông nghiệp - PTNT - 31/01/2018 (số lượt xem: 2487)
Chức năng nhiệm vụ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn......
Phòng Văn hóa - Thông tin - 31/01/2018 (số lượt xem: 2590)
Chức năng nhiệm vụ Phòng Văn hóa và Thông tin...
Phòng Tài nguyên & Môi trường - 31/01/2018 (số lượt xem: 5399)
Chức năng nhiệm vụ Phòng Tài nguyên & Môi trường .......
Phòng Kinh tế & Hạ tầng - 31/01/2018 (số lượt xem: 2708)
Chức năng nhiệm vụ Phòng Kinh Tế & Hạ Tầng...
Phòng Tư Pháp - 31/01/2018 (số lượt xem: 2259)
Chức năng nhiệm vụ Phòng Tư Pháp.....
Xem thêm >>