Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Châu Thành - Tỉnh Tiền Giang

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Xem
số hiệu 08-09-2016 trích yếu văn bản
532/UBND-VP 06-09-2016 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang Xem
136/QĐ-UBND 06-09-2016 V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Phương Xem
135/QĐ-UBND 06-09-2016 V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Diện Xem