Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Châu Thành - Tỉnh Tiền Giang

Tuyển công chức Tuyển công chức

Ngày 13/10/2017, UBND huyện ban hành Thông báo số 217/TB-UBND về việc xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Châu Thành năm 201...
Ngày 28/9/2017, UBND huyện Châu Thành ban hành Thông báo số 206/TB-UBND về việc tiếp nhận đặc biệt trong tuyển dung công chức và xét tuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện ...