Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Châu Thành - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Danh bạ điện thoại Danh bạ điện thoại

Danh bạ điện thoại lãnh đạo huyện Châu Thành

DANH SÁCH

Danh bạ điện thoại lãnh đạo huyện Châu Thành

 

STT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di dộng

Nhà riêng

I

Các cơ quan TW, tỉnh đóng trên địa bàn huyện

 

 

 

 

1

Trung tâm bảo vệ thực vật phía Nam

 

3834416

 

 

 

Lê Quốc Cường

Giám đốc

 

0918111228

 

 

Đỗ Văn Vấn

Phó Giám đốc

 

0918899223

 

 

Lâm Thị Mỹ Nương

Phó Giám đốc

 

0918805793

 

2

Viện cây văn quả

 

3893129

 

 

 

Nguyễn Văn Hòa

Viện trưởng

3834680

0918582261

 

 

Võ Hữu Thoại

Phó Viện trưởng

3834691

0913733591

3850345

 

Mai Văn Trị

Phó Viện trưởng

0643897251

0913641034

 

 

Nguyễn Văn Tín

Phó trưởng hành chính

3893129

0903911143

3834682

3

Bệnh viện tâm thần

 

3834437

 

 

 

Lê Duy Biên

Giám đốc

3832228

0913768272

 

 

Ngô Thanh Hòa

Phó Giám đốc

3834252

0918819632

 

 

Trần Quốc Kính

Phó Giám đốc

3962241

0919588455

 

4

Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa

 

3831366

 

 

 

Nguyễn Văn Tín

Hiệu trưởng

 

0985785871

 

 

Phan Thị Thúy Hằng

Phó Hiệu Trưởng

 

01688296367

 

 

Trần Chí Nghĩa

Phó Hiệu Trưởng

 

0979990100

 

5

Trường THPT Dưỡng Điềm

 

3629031

3629017

 

 

 

Nguyễn Thị Phúc Nga

Hiệu trưởng

3629019

0912817880

 

 

Lê Thị Thảo

Phó Hiệu Trưởng

3629017

0977870578

 

 

Phan Văn Hạp

Phó Hiệu Trưởng

3629018

0908945004

 

6

Trường THPT Rạch Gầm Xoài Mút

 

3833630

 

 

 

Nguyễn Tấn Sĩ

Hiệu trưởng

 

01648974890

 

 

Trương Văn Hùng

Phó Hiệu Trưởng

 

0906826708

 

 

Nguyễn Chí Tâm

Phó Hiệu Trưởng

 

0917603711

 

II

Khối Đảng

 

 

 

 

1

Văn Phòng Huyện ủy

 

3831304

 

 

 

Trương Minh Tới

Bí thư Huyện Ủy

3896131

0919555222

 

 

Trần Văn Hơn

Phó BTTT HU

3896130

0918791658

 

 

Phan Văn Dũng

Chánh VPHU

3831409

0978339157

 

 

Nguyễn Văn Hồng

Phó Chánh VPHU

3896448

0984582273

 

 

Trần Văn Nam

Phó Chánh VPHU

3896447

0908587159

 

2

Ban Tuyên Giáo

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quang

Trưởng Ban

3896445

01667717616

 

 

Nguyễn Văn Phú

Phó Trưởng Ban

 

0909562708

 

 

Võ Thị Đức

Phó Trưởng Ban

 

0973282814

 

3

Ban Tổ chức

 

3831319

 

 

 

Phùng Văn Hoàng

Trưởng Ban

3896444

0918609465

 

 

Hồ Văn Lăng

Phó Trưởng Ban

3896468

0919048139

0975526565

 

 

Võ Văn Khanh

Phó Trưởng Ban

3831319

0974351667

 

4

Ủy ban kiểm tra

 

3831308

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh

Chủ nhiệm

3831308

01688550979

 

 

Nguyễn Văn Danh

Phó Chủ nhiệm

3831308

0918652018

 

5

Ban Dân vận

 

3934544

 

 

 

Lê Văn Mười

Trưởng Ban

 

0977212969

 

 

Nguyễn Văn Thường

Phó Trưởng Ban

 

0909441700

 

 

Phạm Ngọc Lâm

Phó Trưởng Ban

 

0938499788

 

III

HĐND-UBND huyện

 

 

 

 

1

Hội đồng nhân dân

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bảy

Phó Chủ tịch

3831238

0918652149

 

 

Nguyễn Phục Long

Phó Chủ tịch

3831238

0902789021

 

 

Nguyễn Ngọc Sơn

PB. Pháp chế

3831238

0913771838

 

 

Lê Kim Tiền

PB. KT-XH

3831238

0918478918

 

2

UBND huyện

 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Bé Hai

Chủ tịch

3831924

0987887856

 

 

Trần Hữu Phong

Phó Chủ tịch

3831923

0902983979

 

 

Trần Văn Thạo

Phó Chủ tịch

3933870

0908140312

 

3

VP.HĐND-UBND huyện

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Triều

Chánh Văn phòng

3831922

0909657968

 

 

Bùi Văn Châu

Phó Chánh Văn phòng

3831763

0903101356

 

 

Trần Huỳnh Hoàng Ngâu

Phó Chánh Văn phòng

3896236

0986812600

 

IV

Mặt trận và các đoàn thể

 

 

 

 

1

Ủy ban MTTQ

 

3831318

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Nhung

Chủ tịch

 

0917881642

 

 

Tạ Công Minh

Phó Chủ tịch

 

0918506829

 

 

Nguyễn Văn Trầm

Phó Chủ tịch

 

0918818864

 

 

Triệu Văn Đoàn

Phó Chủ tịch

 

0903855052

 

2

Liên đoàn lao động

 

3831307

 

 

 

Phạm Văn Út

Chủ tịch

 

0983573450

 

 

Nguyễn Văn Thưa

Phó Chủ tịch

 

0909491614

 

 

Đỗ Thanh Hiền

Phó Chủ tịch

 

0913536656

 

 

Cao Thị Ngọc Hân

Phó Chủ tịch

 

01684394145

 

3

Huyện Đoàn

 

 

 

 

 

Trần Trung Đông

Bí thư

3831573

0975309696

 

 

Nguyễn Kim Trí

Phó Bí thư

 

0989247646

 

 

Trần Thụy Ái Nhân

Phó Bí thư

 

0979006808

 

4

Hội Liên hiệp Phụ nữ

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hằng

Chủ tịch

3831595

3935585

01682207456

01648724057

 

 

Châu Bích Phượng

Phó Chủ tịch

 

01224782087

 

 

Đặng Thụy Thùy Nga

Phó Chủ tịch

 

0974470889

 

5

Hội Nông dân

 

3831649

 

 

 

Nguyễn Văn Thắng

Chủ tịch

 

01274767917

 

 

Nguyễn Văn Phước

Phó Chủ tịch

 

0909604759

 

6

Hội Cựu chiến binh

 

3831314

 

 

 

Nguyễn Bền

Chủ tịch

 

0984889419

 

 

Lê Tấn Lộc

Phó Chủ tịch

 

0975322950

 

 

Phan Văn Tư

Phó Chủ tịch

 

0975266660

 

7

Hội Người cao tuổi

 

3936774

 

 

 

Đỗ Thị Thu Ba

Chủ tịch

 

0917148988

 

 

Đỗ Thị Nguyện

Phó Chủ tịch

 

0988820579

 

8

Hội Luật gia

 

3935572

 

 

 

Phùng Văn Long

Chủ tịch

 

0985708467

 

 

Phan Thị Quý

Phó Chủ tịch

 

01654885677

 

9

Hội Khuyến học

 

3936067

 

 

 

Dương Văn Trí

Chủ tịch

 

0941802501

 

 

Lê Văn Bảnh

Phó Chủ tịch

 

0987548581

 

10

Hội Cựu Giáo chức

 

3936067

 

 

 

Lê Văn Bảnh

Chủ tịch

 

0987548581

 

 

Huỳnh Thị Hoa

Phó Chủ tịch

 

01653572951

 

11

Hội Nạn nhân chất độc Dacam/Điôxin

 

3936754

 

 

 

Hà Quang Vinh

Chủ tịch

 

01664101561

 

 

Nguyễn Thị Ánh Thu

Phó Chủ tịch

 

0909991311

 

V

CÁC PHÒNG, BAN

 

 

 

 

1

Phòng Nội vụ

 

3604979

 

 

 

Cao Văn Hiệp

 

3831478

0919454458

 

 

Huỳnh Văn Việt

 

3831478

0983355592

 

 

Huỳnh Hữu Nhân

 

3831479

0909137843

 

2

Phòng LĐTB-XH

 

3831299

6268343

 

 

 

Phan Anh Tuấn

Trưởng phòng

 

0988184202

 

 

Nguyễn Văn Máy

Phó Trưởng phòng

 

0918652560

 

3

Phòng VH&TT

 

3831297

 

 

 

Đặng Văn Hiệp

Trưởng Phòng

 

0919321711

 

 

Võ Văn Dũng

Phó Trưởng phòng

 

0913149924

 

 

Nguyễn Trường Sơn

Phó Trưởng phòng

 

0907908298

 

4

Phòng TC-KH

 

3831267

3831594

 

 

 

Võ Thị Trinh

Trưởng phòng

 

0947438456

3879453

 

Lê Bá Tùng

Phó Trưởng phòng

 

0908264934

 

 

Lê Tấn Thành

Phó Trưởng phòng

 

0989884282

3627027

5

Phòng Y tế

 

3935174

 

 

 

Lê Huy Thanh

Trưởng phòng

 

0907485926

3501856

6

Phòng GD-ĐT

 

3831272

 

 

 

Ngô Thanh Hùng

Trưởng phòng

3896790

0909509810

3884309

 

Lê Văn Nghĩa

Phó Trưởng phòng

 

0917927882

 

 

Nguyễn Tuấn Thanh

Phó Trưởng phòng

3831421

0908148205

3989415

7

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 

3831277

 

 

 

Trần Văn Hoàng

Trưởng phòng

 

0988274090

3884119

 

Đoàn Ngọc Vinh

Phó Trưởng phòng

 

0907347677

3845925

 

Mai Văn Bé

Phó Trưởng phòng

 

0908981783

 

8

Phòng NN-PTNT

 

3831278

 

 

 

Trần Văn Hậu

Trưởng phòng

 

0917746552

 

 

Huỳnh Văn Sơn

Phó Trưởng phòng

 

01259009520

 

 

Huỳnh Hữu Hòa

Phó Trưởng phòng

 

0908371424

 

9

Phòng TN-MT

 

3935665

 

 

 

Nguyễn Văn Kiệt

Trưởng phòng

 

0913764453

 

 

Nguyễn Văn Năm

Phó Trưởng phòng

 

0919452878

 

 

Văn Thị Tuyết

Phó Trưởng phòng

 

0907188778

 

10

Phòng Tư pháp

 

3831428

 

 

 

Trần Thị Mỹ Hạnh

Trưởng phòng

 

0907674787

 

 

Lê Văn Lưu

Phó Trưởng phòng

 

0986741079

 

11

Chi cục Thống kê

 

3831429

 

 

 

Trần Văn Đực

Chi cục trưởng

 

0985566037

 

 

Lê Văn Út

Phó Chi cục trưởng

 

0978949799

 

VI

Các ngành

 

 

 

 

1

Công an

 

3831289

3831777

 

 

 

Ngô Xuân Tư

Trưởng Công an

 

0913879126

 

 

Ngô Chí Kiến

Phó Trưởng Công an

 

0913721126

 

 

Huỳnh Văn Bé Ba

Phó Trưởng Công an

 

0919661234

 

 

Nguyễn Văn Dân

Phó Trưởng Công an

 

0913796134

 

 

Nguyễn Văn Công

Phó Trưởng Công an

 

0909919997

 

2

Quân sự

 

3834013

 

 

 

Nguyễn Minh Quân

Chỉ huy trưởng

3833164

0918938188

 

 

Bùi Phước Thành

Chính trị viên

 

01638695337

 

 

Võ Văn Năm

Phó Chỉ huy trưởng

 

0978065276

 

 

Nguyễn Thế Hiệp

Phó Chỉ huy trưởng

 

0918224816

 

 

Đoàn Minh Chiến

Chính trị viên phó

 

0977369869

 

3

Kho bạc nhà nước

 

 

 

 

 

Lương Tấn Lộc

Phó Giám đốc

3934375

0919070776

3855646

4

Ngân hàng CSXH

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Thuần

Giám đốc

3935690

0908814836

3887278

 

Trần Thị Hoàng Quyên

Phó Giám đốc

3933171

0907887588

 

5

Chi cục thuế

 

 

 

 

 

Lê Văn Nâu

Chi cục trưởng

3933379

0918403795

 

 

Nguyễn Văn Quang

Phó Chi cục trưởng

8531032

0918382386

 

 

Nguyễn Văn Minh

Phó Chi cục trưởng

8531034

0733504989

 

6

Đài Truyền thanh- Truyền hình

 

3831281

 

 

 

Dương Văn Bé

Trưởng Đài

 

0907089479

 

 

Nguyễn Văn Trình

Phó Trưởng Đài

 

01666307090

3627487

7

Trung tâm Y tế

 

 

 

 

 

Ngô Văn Tỷ

Giám đốc

3837105

0913176193

 

 

Võ Kim Hà

Phó Giám đốc

3936472

0988487847

 

 

Trần Văn Hồng

Phó Giám đốc

3896973

0918088386

 

 

Lê Hoài Phong

Phó Giám đốc

3896666

0913627048

 

8

Trung tâm DS-KHHGĐ

 

3831300

 

 

 

Trần Văn Sáu

Giám đốc

 

0919321717

 

9

Bưu điện

 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Trung

Giám đốc

3831268

0913764555

 

 

Lê Thị Kim Yến

Phó Giám đốc

3896999

0917726787

 

10

Bảo hiểm xã hội

 

3831490

2585668

 

 

 

Đỗ Hữu Thành

Giám đốc

3896996

0964351034

 

 

Trần Công Trường

Phó Giám đốc

3933999

0987897968

 

11

Đội QLTT số 4

 

3831291

 

 

 

Nguyễn Văn Thu

Đội trưởng

 

0975255355

 

 

Dương Thái Hòa

Phó Đội trưởng

 

0913660396

 

12

Chi nhánh điện CT

 

2216202

 

 

 

Võ Thành Nam

Giám đốc

2215517

0919196096

 

 

Võ Minh Châu

Phó Giám đốc

2215514

0963887797

 

 

Lai Thanh Hà

Phó Giám đốc

2215609

0962717555

 

13

Tòa án nhân dân

 

3831316

 

 

 

Mai Hoàng Khải

Chánh án

 

0918243233

 

 

Trương Thị Tuyết Linh

Phó Chánh án

 

0979094656

 

 

Trần Thị Thu Hằng

Phó Chánh án

 

0918203783

 

14

Viện kiểm sát nhân dân

 

3831920

 

 

 

Kiều Hoài Phong

Viện trưởng

3935979

0914703703

 

 

Ngô Thanh Tùng

Phó Viện trưởng

3935139

0913164988

 

 

Phạm Chí Thiện

Phó Viện trưởng

3935179

0919401939

 

15

Chi cục thi hành án

 

3831920

 

 

 

Lê Thị Thùy

Chi cục trưởng

3936944

0949350582

 

 

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Chi cục trưởng

3831920

0919262426

 

16

Thanh tra huyện

 

3831315

 

 

 

Nguyễn Phục Quang

Chánh thanh tra

 

0909995020

 

 

Phạm Văn Thông

Phó Chánh thanh tra

 

0918246353

 

17

Trung tâm VH-TT

 

3896508

 

 

 

Lê Văn Thanh

Phó Giám đốc

 

0918545491

 

 

Lê Đình Linh Vũ

Phó Giám đốc

 

0989675067

3873594

18

Trung tâm dạy nghề

 

3935355

3831502

 

 

 

Phan Văn Sum

Giám đốc

 

01273077879

 

 

Nguyễn Huy Vũ

Phó Giám đốc

 

0983199687

0917918418

 

 

Nguyễn Thanh Sơn

Phó Giám đốc

 

0923354585

 

19

Trạm Thú y

 

3831221

 

 

 

Trương Văn Danh

Trưởng trạm

 

0903159363

 

 

Nguyễn Hoàng Đạo

Phó Trưởng trạm

 

0903720708

 

20

Trạm Khuyến nông- khuyến ngư

 

3896917

 

 

 

Nguyễn Văn Thành

Trưởng trạm

 

0983814873

 

 

Nguyễn Duy Khanh

Phó Trưởng trạm

 

0986825328

 

21

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

 

3831445

 

 

 

Đỗ Văn Ca

Giám đốc

 

0913823002

 

 

Đoàn Minh Hưng

Phó Giám đốc

 

0918652600

 

22

Ngân hàng NN-PTNT

 

 

 

 

 

Lê Văn Việt

Giám đốc

 

01279147979

 

 

Phạm Việt Tú

Phó Giám đốc

 

0903020705

 

VII

Các ban

 

 

 

 

1

Ban QLDAĐT&XD

 

3831902

 

 

 

Lê Công Tạo

Trưởng ban

3896146

0908471499

 

 

Nguyễn Văn Thành

Phó Trưởng ban

 

0918188332

 

 

Phan Thanh Long

Phó Trưởng ban

 

0919506182

 

2

Ban quản lý CTCC

 

3896913

 

 

 

Lê Văn Bình

Trưởng ban

 

0948677678

 

 

Nguyễn Văn Tài

Phó Trưởng ban

 

0934062291

 

3

Trung tâm phát triển quỹ đất

 

3936992

 

 

 

Trần Đạt Phương

Giám đốc

 

0918985977

 

 

Nguyễn Văn Đức

Phó Giám đốc

 

0918108560

 

VIII

Các xã- thị trấn

 

 

 

 

1

TT Tân Hiệp

 

3831303

 

 

 

Nguyễn Thanh Trang

Bí thư

3933660

01683866798

3831333

 

Nguyễn Văn Năm

Phó Bí thư

3933660

01667464707

 

 

Nguyễn Đức Tiết

PCT. HĐND

3933660

01649377929

 

 

Trần Thị Kim Hoa

Chủ tịch

3831303

0986241799

 

 

Trần Quang Khải

Phó Chủ tịch

3831303

0989277267

 

 

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng Công an

3831258

0994737466

 

 

Phạm Chí Phong

CHT Quân sự

 

0919452345

 

2

Tân Hội Đông

 

3831404

 

 

 

Nguyễn Văn Thảo

Bí thư

3620075

0917644154

 

 

Nguyễn Văn Ta

Phó Bí thư

3620078

0912516720

 

 

Nguyễn Phước Lập

PCT. HĐND

3620078

0912516822

 

 

Nguyễn Thị Hương

Chủ tịch

3831404

0984528575

 

 

Nguyễn Trúc Giang

Phó Chủ tịch

3831404

0919536602

 

 

Hồ Thanh Hải

Trưởng Công an

3831972

0984514233

 

 

Nguyễn Trường Sơn

CHT Quân sự

3620278

01688515301

 

3

Tân Lý Đông

 

3831292

 

 

 

Nguyễn Văn Sáu

Bí thư

3936849

0939982957

 

 

Nguyễn Thị Bích Hạnh

Phó Bí thư

 

01225198554

 

 

Nguyễn Thanh Tùng

PCT. HĐND

 

0915456404

 

 

Nguyễn Thành Công

Chủ tịch

 

0973949973

 

 

Bùi Ngọc Vũ

Phó Chủ tịch

 

0986022844

 

 

Nguyễn Thị Kim Tuyền

Phó Chủ tịch

 

01682151720

 

 

Nguyễn Hoàng Thái

Trưởng Công an

3896309

01666969828

 

 

Lê Văn Sum

CHT Quân sự

3934376

0939982957

 

4

Tân Lý Tây

 

3831228

 

 

 

Trịnh Văn Ba

Bí thư

3936732

0909203749

 

 

Nguyễn Tấn Sang

Phó Bí thư

 

0984930822

 

 

Mai Thị Cẩm Giang

PCT. HĐND

 

01226992244

 

 

Nguyễn Văn Vũ

Chủ tịch

 

0934026282

 

 

Lê Văn Trường

Phó Chủ tịch

 

01665366896

 

 

Nguyễn Tấn Trãi

Trưởng Công an

3933771

01212686707

 

 

Huỳnh Quang Thảo

CHT Quân sự

 

0972933699

 

5

Tân Hương

 

3831387

 

 

 

Dương Bảo Toàn

Bí thư, Chủ tịch

 

0918781529

 

 

Nguyễn Ngọc Sơn

Phó Bí thư

3937191

0918506979

 

 

Nguyễn Thị Thùy Dương

Phó Bí thư

3937191

0988325931

 

 

Nguyễn Văn Hùng

PCT. HĐND

 

0983944143

 

 

Phạm Văn Triều

Phó Chủ tịch

 

0907775610

 

 

Nguyễn Văn Minh

Phó Chủ tịch

 

0986264814

 

 

Nguyễn Văn Quang

Trưởng Công an

3937578

0913139841

 

 

Bùi Văn Thi

CHT Quân sự

 

01687132600

 

6

Long An

 

3868158

 

 

 

Nguyễn Văn Tòng

Bí thư

 

0984579768

 

 

Huỳnh Thị Hồng Cúc

Phó Bí thư

 

0933205307

 

 

Lê Huỳnh Minh Hải

PCT.HĐND

 

0909745947

 

 

Nguyễn Văn Lập

Chủ tịch

 

0979109883

 

 

Nguyễn Văn Nam

Phó Chủ tịch

 

0908830276

 

 

Nguyễn Văn Ngân

Trưởng Công an

 

0909770639

 

 

Lê Văn Thắng

CHT Quân sự

 

0907004075

 

7

Thân Cửu Nghĩa

 

3831420

 

 

 

Nguyễn Văn Phận

Bí thư

3935408

0902769037

 

 

Dương Thanh Bình

Phó Bí thư

 

0987157605

 

 

Dương Thị Ngọc Châu

PCT. HĐND

 

0949676067

 

 

Đoàn Hữu Nghĩa

Chủ tịch

 

0907491495

 

 

Phạm Văn Luông

Phó Chủ tịch

 

0933141517

 

 

Dương Văn Hoàng

Phó Chủ tịch

 

0907272923

 

 

Nguyễn Hoàng Huân

Trưởng Công an

3933422

0908182792

 

 

Nguyễn Văn Sáu

CHT Quân sự

 

0972078378

 

8

Tam Hiệp

 

3893034

 

 

 

Nguyễn Minh Phụng

Bí thư

3622673

0919717509

 

 

Võ Thị Hoàng Anh

Phó Bí thư

 

0986011473

 

 

Nguyễn Văn Phụng

PCT. HĐND

 

01633155015

 

 

Nguyễn Văn Nâu

Chủ tịch

 

0974319349

 

 

Phan Thành Văn

Phó Chủ tịch

 

0978659877

 

 

Phan Văn Vững

Phó Chủ tịch

 

0973318114

 

 

Nguyễn Văn Trâm

Trưởng Công an

3622486

0909764603

 

 

Nguyễn Anh Tú

CHT Quân sự

 

01269648759

 

9

Thạnh phú

 

3893070

 

 

 

Trần Thị Ngọc Hân

Bí thư

 

0984711578

 

 

Lê Thị Thùy Ngân

Phó Bí thư

 

0939946239

 

 

Đoàn Hữu Luân

PCT. HĐND

 

0939083679

 

 

Nguyễn Văn Hải

Chủ tịch

 

0983573137

 

 

Phạm Văn Sáu

Trưởng Công an

3893015

0938814979

 

 

Phạm Văn Nhung

CHT Quân sự

 

0944490954

 

10

Long Định

 

3834424

 

 

 

Phạm Thanh Hùng

Bí thư

3633024

0937218400

 

 

Huỳnh Văn Tước

Phó Bí thư

 

01635163878

 

 

Lê Minh Chí

PCT. HĐND

 

0939869844

 

 

Nguyễn Thị Nga

Chủ tịch

 

0975822597

 

 

Trần Văn Thuê

Phó Chủ tịch

 

0912517736

 

 

Đặng Tiến Duẩn

Phó Chủ tịch

 

0946625477

 

 

Huỳnh Thanh Tùng

Trưởng Công an

3834723

0926730271

 

 

Trần Tuấn Thanh

CHT Quân sự

2215790

0937437800

 

11

Long Hưng

 

3832040

 

 

 

Ngô Văn Nhỏ

Bí thư

 

0919665484

 

 

Nguyễn Văn Chính

Phó Bí thư

 

0939848798

 

 

Lê Văn Tôn

PCT.HĐND

 

01669107809

3832321

 

Nguyễn Văn Lợi

Chủ tịch

 

0914703639

 

 

Nguyễn Minh Huấn

Phó Chủ tịch

 

0907720585

3634090

 

Đỗ Văn Phương

Trưởng Công an

3632184

0939217917

 

 

Nguyễn Tấn Tài

CHT Quân sự

3832380

01662332512

 

12

Nhị Bình

 

3627837

 

 

 

Phan Thanh Danh

Bí thư

3628658

0907915799

 

 

Hồ Văn Chiền

Phó Bí thư

 

0908019956

 

 

Lê Văn Ẩn

PCT. HĐND

 

0908125847

 

 

Phan Văn Thái

Chủ tịch

 

0919344738

 

 

Hồ Thanh Thúy

Phó Chủ tịch

 

0915225879

3834430

 

Nguyễn Văn Nhắc

Phó Chủ tịch

 

0907295579

6524391

 

Phan Văn Diền

Trưởng Công an

3834912

0907369905

 

 

Ngô Trọng Hồ

CHT Quân sự

 

01672279810

 

13

Điềm Hy

 

3627802

 

 

 

Huỳnh Văn Chung

Bí thư

 

0918861481

 

 

Trần Văn Nào

Phó Bí thư

 

01664058522

 

 

Trương Hoàng Phi

PCT.HĐND

 

0976488014

 

 

Mai Tấn Sang

Chủ tịch

 

0915781783

 

 

Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch

 

0914453072

 

 

Bùi Văn Nhỏ

Trưởng Công an

 

0906938808

 

 

Lê Thanh Hòa

CHT Quân sự

 

01234950435

 

14

Dưỡng Điềm

 

3627801

 

 

 

Ngô Văn Như

Bí thư

3628941

0904452515

3627227

 

Nguyễn Thị Phửng

Phó Bí thư

 

01664534734

 

 

Nguyễn Tấn Thành

PCT.HĐND

 

01248707779

 

 

Đặng Văn Nghiệp

Chủ tịch

 

01225402392

 

 

Đặng Tấn Đạt

Phó Chủ tịch

 

01266916339

3627024

 

Nguyễn Thanh Phong

Trưởng Công an

3627817

0985167696

 

 

Lê Văn Vui

CHT Quân sự

 

01698855584

 

15

Hữu Đạo

 

3627803

 

 

 

Nguyễn Văn Vũ

Bí thư

 

0913833540

 

 

Đặng Văn Kham

Phó Bí thư

 

0903161307

 

 

Nguyễn Văn Non

PCT.HĐND

 

01682448485

 

 

Trần Văn Vũ

Chủ tịch

 

01658301353

 

 

Lê Văn Dung

Phó Chủ tịch

 

0919364088

 

 

Huỳnh Minh Tuấn

Trưởng Công an

 

0937251631

 

 

Lê Văn Bon

CHT Quân sự

 

0988960104

 

16

Bình Trưng

 

3627805

 

 

 

Bùi Văn Thảo

Bí thư

3628942

0919689926

 

 

Võ Dược

Phó Bí thư

 

0915334248

 

 

Phan Văn Bông

PCT.HĐND

 

0947738927

 

 

Nguyễn Văn Chính

Chủ tịch

 

0915334807

 

 

Dương Tiến Dũng

Phó Chủ tịch

 

01696414325

 

 

Nguyễn Phúc Khanh

Trưởng Công an

 

0917254352

 

 

Trần Văn Thừa

CHT Quân sự

 

0906323791

 

17

Đông Hòa

 

3834422

 

 

 

Bùi Thanh Hùng

Bí thư

3633022

0919689942

 

 

Võ Ngọc Mẫn

Phó Bí thư

 

0996307607

 

 

Nguyễn Văn Tính

PCT.HĐND

 

0907352196

 

 

Trương Văn Hương

Chủ tịch

 

0919665433

 

 

Phạm Văn Công Luật

Phó Chủ tịch

 

0985807499

3834535

 

Nguyễn Văn Thiện

Trưởng Công an

 

0977740580

 

 

Nguyễn Sơn Hoàng

CHT Quân sự

 

0963181633

 

18

Vĩnh Kim

 

3833006

 

 

 

Lê Văn Phú

Bí thư

3610749

0917726797

 

 

Nguyễn Hồng Đẹp

Phó Bí thư

 

0917725439

 

 

Lê Thanh Tài

PCT.HĐND

 

0733504505

 

 

Trần Thanh Hải

Chủ tịch

 

0919158501

 

 

Võ Minh Lý

Phó Chủ tịch

 

0946124456

 

 

Nguyễn Ngọc Duy

Trưởng Công an

3834696

0939222449

 

 

Lê Điền Son

CHT Quân sự

 

01659835217

 

19

Bàn Long

 

3834055

 

 

 

Nguyễn Văn Đấu

Bí thư

3610019

0986884627

 

 

Phạm Thị Bé Ba

Phó Bí thư

 

0989961704

 

 

Nguyễn Văn Bé Hai

PCT.HĐND

 

0978148006

 

 

Võ Thanh Sơn

Chủ tịch

 

0977876525

 

 

Nguyễn Văn Tuấn

Phó Chủ tịch

 

0977316075

 

 

Nguyễn Thanh Tâm

Trưởng Công an

 

0987194778

 

 

Phùng Văn Bé Hai

CHT Quân sự

 

0965535579

 

20

Phú Phong

 

3894001

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thanh

Bí thư

3613121

0985288393

 

 

Nguyễn Văn Vĩnh

Phó Bí thư

 

01638497267

 

 

Nguyễn Hữu Sơn

PCT.HĐND

 

0946614228

 

 

Nguyễn Quốc Điền

Chủ tịch

 

0983894001

 

 

Đoàn Thị Ngọc Điệp

Phó Chủ tịch

 

0984840688

 

 

Nguyễn Văn Vững

Trưởng Công an

 

01667939357

 

 

Nguyễn Hoàng Phương

CHT Quân sự

3894779

0945134665

 

21

Kim Sơn

 

3894000

 

 

 

Nguyễn Ngọc Lợi

Bí thư

 

0982894656

 

 

Trần Thanh Minh

Phó Bí thư

 

0982894700

 

 

Bùi Thị Thúy

PCT.HĐND

 

01687731061

 

 

Trần Văn Quá

Chủ tịch

 

0983894217

 

 

Nguyễn Đình Phục

Phó Chủ tịch

 

0915788095

 

 

Phạm Văn Tám

Trưởng Công an

 

0915788096

 

 

Nguyễn Văn Việt

CHT Quân sự

 

0942243548

 

22

Song Thuận

 

3834050

 

 

 

Nguyễn Ngọc Phi

Bí thư

3611712

0984489779

 

 

Nguyễn Văn Quân

Phó Bí thư

 

0988801277

 

 

Huỳnh Thị Hải Âu

PCT.HĐND

 

0917201823

 

 

Trương Lương Hồng Anh

Chủ tịch

3619434

0945453454

 

 

Đoàn Văn Mười

Phó Chủ tịch

 

0932712753

 

 

Phan Văn Tài

Trưởng Công an

3611231

0986887060

 

 

Nguyễn Quang Bình

CHT Quân sự

3619074

01657140604

 

23

Bình Đức

 

3853198

 

 

 

Nguyễn Văn Phát

Bí thư

3953337

0913724400

3613135

 

Nguyễn Văn Nghĩ

Phó Bí thư

 

01246144618

 

 

Lâm Văn Trung

PCT.HĐND

 

0917802849

 

 

Đoàn Văn Hòa

Chủ tịch

 

0917197965

 

 

Lê Văn Cường

Phó Chủ tịch

 

01228013747

 

 

Nguyễn Thị Huyền Sang

Phó Chủ tịch

 

0972933597

 

 

Nguyễn Văn Nhẹ

Trưởng Công an

3853007

0965245095

 

 

Trần Huỳnh Vĩnh Trung

CHT Quân sự

3953249

01263508474

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản mới Văn bản mới

 Về việc tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2018
 Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành ban hành Nghị quyết số 43/NQ-HĐND về Chương trình ban hành Nghị quyết năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành.
 Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành ban hành Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án "Công viên nghĩa trang Vạn Phước Viên" xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
 Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nhân huyện Châu Thành ban hành Nghị quyết về thông qua Quy hoạch chung thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030
 Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành ban hành Nghị quyết số 40/NQ-HĐND về việc kế hoạch đầu tư công năm 2018 huyện Châu Thành

Videos Videos

Tất cả videos

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1