Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Châu Thành - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 184
  Tổng lượt truy cập: 219250

Chi tiết tin

Xã Bình Đức đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
29/08/2019

Xã Bình Đức hiện có 2.012 hộ với 7.821 nhân khẩu chia thành68 tổ tự quản. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã không ngừng được duy trì và phát triển.Từ đó, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, đời sống văn hoá tinh thần trong cộng đồng dân cư trên địa bàn xã không ngừng được nâng lên.

Hàng năm, Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" xã được củng cố, kiện toàn tổ chức, tạo sự đồng thuận nhất trí trong dân trước khi tổ chức triển khai thực hiện.Các giá trị văn hoá truyền thống được giữ gìn và phát huy; đời sống văn hoá và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên; bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.

Thực hiện xây dựng các danh hiệu văn hóa; đến nay xã Bình Đức có trên 90% hộ đạt 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa,03/03ấp đạt danh hiệu văn hóa, có 05/05 cơ sở thờ tự đạt danh hiệu văn hóa và 07 tuyến đường văn hóa.

 Ngoài ra, xã cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, góp phần phát huy, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” phát triển mạnh mẽ, mỗi người dân đã tự chọn cho mình một môn thể thao phù hợp để rèn luyện sức khỏe, số người tham gia tập luyện thể dục - thể thao thường xuyên là 4.204 người đạt 57.9%.

 Trong quá trình thực hiện, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã còn lồng ghép các nội dung, tiêu chí của phong trào gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh. Nhờ đó đến nay, kết cấu hạ tầng từ xã đến các ấp ngày càng hoàn thiện, hệ thống đường giao thông nông thôn, đường làng, ngõ xóm được đầu tư nâng cấp, xanh - sạch - đẹp hơn. Đến nay, xã đã đạt được 12/19 tiêu chí nông thôn mới. Nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, giữ gìn thuần phong mỹ tục và tập quán tốt đẹp, đẩy lùi các tập tục lạc hậu và các tệ nạn xã hội và cùng nhau thi đua phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng… Cho đến nay, đời sống của người dân địa phương từng bước được cải thiện; số hộ khá, giàu từng bước được tăng lên, số hộ nghèo giảm đều qua từng năm, còn 0.71%.

 Có thể nói, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đi vào đời sống người dân Bình Đức và là cơ sở vững chắc, góp phần xây dựng xã ngày càng giàu đẹp.

MINH TÂM

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1