Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Châu Thành - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 126
  Tổng lượt truy cập: 173864

Chi tiết tin

Hiệu quả sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 32 trên địa bàn huyện Châu Thành
25/12/2019

Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”, (gọi tắt Chỉ thị 32) công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn huyện Châu Thành đã có sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ và nhân dân.

Thực hiện Công văn số 291-CV/TU ngày 09/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai Kết luận số 04-KL/TW; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 29/5/2012 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW; Huyện ủy Châu Thành đã ban hành Công văn số 657-CV/HU ngày 15/4/2013 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PBGDPL trên địa bàn huyện. Theo đó, Huyện ủy đã giao cho Phòng Tư pháp (Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện) phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện cụ thể hoá công văn này với nhiều hình thức khác nhau. Cụ thể, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể huyện đã tổ chức Hội nghị quán triệt hoặc lồng ghép việc quán triệt nội dung Chỉ thị số 32-CT/TW, Thông báo số 74-TB/TW, Kết luận số 04-KL/TW đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị thông qua các hội nghị, các buổi sinh hoạt “Ngày pháp luật”… Từ đó, đã nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân về công tác PBGDPL.

Bên cạnh đó, hàng năm, Hội đồng PBGDPL huyện tổ chức kiểm tra công tác PBGDPL tại Ủy ban Nhân dân (UBND) các xã, thị trấn. Qua hơn 15 năm, Hội đồng đã tổ chức kiểm tra 290 lượt tại UBND cấp xã. Qua kiểm tra, cho thấy, hàng năm các xã, thị trấn đều xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác PBGDPL với nhiều hình thức, biện pháp thiết thực nhằm tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật thuộc nhiều lĩnh vực, đặc biệt là các văn bản luật, nghị định mới được ban hành. Đặc biệt xuất hiện nhiều mô hình PBGDPL mới ở cơ sở như: mô hình sinh hoạt “ tổ phụ nữ không có người thân phạm tội và tệ nạn xã hội”, mô hình sinh hoạt câu lạc bộ “ phòng, chống bạo lực gia đình”, mô hình “ hòm thư tố giác”… Do vậy, các chủ trương, chính sách, pháp luật đã được chuyển tải một cách sinh động tới người dân, kịp thời giải quyết những băn khoăn, vướng mắc của người dân.

Công chức Tư pháp – Hộ tịch Thị trấn Tân Hiệp, bà Võ Ngọc Lợi cho biết: “Có thể nói, từ khi Chỉ thị 32 được triển khai, đã tạo nhiều chuyển biến tích cực trong lĩnh vực PBGDPL, giúp cho các cấp, các ngành hiểu rõ tầm quan trọng của công tác PBGDPL; nâng cao trình độ, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, nhân dân; các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân dễ dàng, thuận lợi hơn trong việc tiếp cận pháp luật; ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương”.

Đặc biệt, theo Phòng Tư pháp huyện, công tác PBGDPL thông qua hoạt động hòa giải tại các tổ hòa giải ở các ấp, tổ dân phố trong cộng đồng dân cư được tập trung thực hiện, đạt kết quả tốt. Từ năm 2003 đến nay, các Tổ hòa giải trên địa bàn huyện nhận 7.638 đơn, đưa ra hòa giải thành 5.544 đơn, đạt tỷ lệ 72.58 %, số còn lại không thành chuyển Tòa án và các cơ quan có thẩm quyền. Thông qua công tác hòa giải đã góp phần hàn gắn tình làng, nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư; đồng thời, qua đó kịp thời tuyên truyền các quy định của pháp luật thường phát sinh trong đời sống nhân dân. Công tác tuyên truyền thông qua công tác xét xử được thực hiện tốt; bình quân mỗi năm, Tòa án Nhân dân huyện tổ chức xét xử lưu động khoảng 10 vụ. Ngoài ra, Tòa án Nhân dân huyện phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, công chức và nhân dân các nội dung của pháp luật dân sự, hình sự, khiếu nại, tố cáo, hôn nhân gia đình… đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Châu Thành, chia sẻ:  Xác định công tác PBGDPL là một trong những nhiệm vụ trọng tâm gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; hằng năm, UBND huyện Châu Thành chỉ đạo Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 32 và đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 32 vẫn còn một số hạn chế nhất định như: Công tác PBGDPL ở một số ngành, địa phương chưa đồng đều, còn dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm;  một số báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên cấp xã đã được đào tạo, tập huấn, có kinh nghiệm và tâm huyết trong công tác tuyên truyền nhưng chuyển sang làm nhiệm vụ mới, trong khi đó báo cáo viên, tuyên truyền viên mới thì chưa được bồi dưỡng về kiến thức pháp luật kịp thời nên làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên truyền. Việc đầu tư phương tiện phục vụ công tác PBGDPL nhất là ở cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu trong thời buổi công nghệ hiện nay... Nhận thức về pháp luật của nhân dân tuy có tăng lên nhưng ý thức chấp hành pháp luật còn thấp dẫn đến vi phạm pháp luật còn phổ biến, chủ yếu là vi phạm về an toàn giao thông, khiếu nại… Những hạn chế này, Phòng Tư pháp đã và đang tham mưu UBND huyện từng bước tháo gỡ nhằm thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị 31 trong thời gian tới.

TUỆ MẪN

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1