Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Châu Thành - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 186
  Tổng lượt truy cập: 236798

Chi tiết tin

Chú trọng làm tốt công tác cán bộ sau đại hội
22/07/2020

Đến ngày 15-6, 51/51 chi, đảng bộ cơ sở huyện Châu Thành đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy Châu Thành về chuẩn bị, tổ chức đại hội chi, đảng bộ cơ sở được tiến hành chủ động, bài bản, đúng quy trình, quy định của cấp trên. Cộng tác viên Trang thông tin điện tử huyện Châu Thành lược ghi ý kiến đánh giá cũng như một số kinh nghiệm rút ra sau đại hội cấp cơ sở của lãnh đạo địa phương.

* Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Trương Minh Tới: Tập trung kiện toàn nhân sự sau đại hội

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy; huyện Châu Thành đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị, tổ chức đại hội chi, đảng bộ cơ sở được tiến hành chủ động, đúng quy trình, quy định theo các văn bản hướng dẫn từ Trung ương đến Huyện ủy. Đại hội chi, đảng bộ cơ sở đã được tổ chức theo đúng Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng; đảm bảo nguyên tắc, trình tự, thủ tục theo quy định; chất lượng, tiến độ đảm bảo yêu cầu đề ra. Báo cáo chính trị và hệ thống văn kiện của đại hội được xây dựng nghiêm túc, qua nhiều bước, có lấy ý kiến; đã phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể của chi, đảng bộ, toàn thể đảng viên, các cơ quan, ban, ngành... Chất lượng văn bản đảm bảo yêu cầu, nội dung ngắn gọn, đầy đủ, có trọng tâm, phù hợp với đặc điểm, tình hình chi, đảng bộ. Công tác nhân sự cấp ủy được chuẩn bị chu đáo, tiến hành đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy trình, phát huy dân chủ.

 
   

Tại hội nghị tổng kết Đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, thay mặt Ban Thường vụ (BTV) Huyện uỷ, tôi đã yêu cầu các cấp ủy cơ sở cần chú trọng làm tốt công tác cán bộ sau đại hội, sớm phân công cán bộ theo đề án nhân sự đại hội đã được phê duyệt. Đồng thời, thực hiện tốt việc nắm bắt dư luận, nội bộ để lãnh đạo chỉ đạo, phân công bố trí cán bộ theo quy định, nhất là các chức danh bầu cử; các chức danh có thay đổi so với đề án được phê duyệt, phải báo cáo xin ý kiến; xem xét bố trí cán bộ tái cử nhưng không trúng cử cho phù hợp với chuyên môn, năng lực, nguyện vọng; phối hợp với các ngành giải quyết chính sách cán bộ không tái cử. Xây dựng quy chế làm việc của cấp uỷ, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân sát với điều kiện thực tế, lãnh đạo thực hiện việc triển khai quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện, BTV Huyện uỷ đã phân công, giao nhiệm vụ cụ thể từng cơ quan, đơn vị, và đề nghị từng đồng chí bám sát vào đó triển khai thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Chuẩn bị chu đáo để Đại hội Đảng bộ huyện diễn ra như kỳ vọng…

* Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Hồ Văn Lăng: 100% chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức thành công Đại hội

Đến ngày 15-6, 51/51 chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức thành công Đại hội. Nhìn chung, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Châu Thành được tổ chức đại hội đều có bước chuẩn bị chu đáo và tiến hành đại hội đạt kết quả tốt; đảm bảo nội dung, hình thức; bảo vệ an toàn trước, trong và sau đại hội.

Đạt được kết quả trên là do cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở chấp hành và thực hiện nghiêm chỉ thị của Bộ Chính trị, các kế hoạch, hướng dẫn của trung ương, tỉnh, huyện; có sự tập trung lãnh, chỉ đạo của BTV Huyện ủy, hướng dẫn chặt chẽ về nghiệp vụ của các Ban xây dựng Đảng tỉnh, huyện và sự nỗ lực của cấp ủy, đảng viên ở cơ sở ngay từ khi triển khai quán triệt, giúp cho công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đạt kết quả tốt. Các nội dung trong chương trình đại hội đều được văn bản hóa, có tổ chức tập thử trước khi tiến hành đại hội chính thức. Đã thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình trong cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý cuối năm 2019 gắn với nhiệm kỳ; những ưu, khuyết điểm của tập thể, cá nhân được làm rõ đã góp phần củng cố, tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong cấp ủy và trong đảng bộ, tạo thuận lợi cho việc chuẩn bị nội dung, nhân sự tiến hành đại hội. Đại hội cấp cơ sở thành công là tiền đề quan trọng để bước vào chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện sắp tới.

* Bí thư Đảng uỷ xã Tân Hương Dương Bảo Toàn: Tuyên truyền có vai trò then chốt, góp phần tạo nên thành công Đại hội.

Được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ sát sao của lãnh đạo huyện, Đảng bộ xã Tân Hương đã chuẩn bị chu đáo cho việc tổ chức đại hội. Trong quá trình tổ chức đại hội, những khó khăn vướng mắc đã được Huyện uỷ, các thành viên Tiểu ban văn kiện của huyện hướng dẫn giải đáp, hỗ trợ kịp thời. Theo đó, Đảng bộ xã Tân Hương đã tổ chức thành công Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 -2025, tạo dư luận tốt trong cán bộ đảng viên và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân.

Kinh nghiệm từ việc tổ chức thành công Đại hội cho thấy, công tác tuyên truyền có vai trò to lớn, then chốt, góp phần quyết định sự thành công của Đại hội. Thực tế ở nhiều xã, nếu lãnh đạo địa phương chú trọng quan tâm chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ các bộ phận nghiệp vụ, tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiêm túc, sâu sát để cán bộ đảng viên đoàn kết, thống nhất cao, nắm chắc tinh thần chỉ đạo thì đại hội sẽ diễn ra tốt đẹp. Bên cạnh đó, công tác phân công, tổ chức thực hiện phải được rà soát, kiểm tra thường xuyên. Đặc biệt, tranh thủ học tập, rút kinh nghiệm qua Đại hội Đảng bộ các xã đại hội trước cũng như tranh thủ được sự giúp đỡ của các đồng chí cán bộ hưu trí, những người có nhiều kinh nghiệm về công tác Đảng, công tác cán bộ. Từ đó, có sự vận dụng một cách linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, góp phần thành công cho đại hội.

QUẾ ANH (lược ghi)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1