Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Châu Thành - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin


Thông báo về việc lấy ý kiến về kế hoạch sử dụng đất năm 2016
2017-10-05 00:00:00.0

  
Ngày 18/02/2016, UBND huyện Châu Thành ban hành Thông báo số 14/TB-UBND về việc lấy ý kiến về kế hoạch sử dụng đất năm 2016 
Đề nghị cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân xem và đóng góp ý kiến về tài liệu thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 và bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Châu Thành để hoàn chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Châu Thành. Tài liệu tải tại đây:  14tb_20160218093933470470.pdf    BCKHSDDd2016CHAUTHANH.doc

Văn bản mới Văn bản mới

 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang
 V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Phương
 V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Diện

Videos Videos

Tất cả videos

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1