Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Châu Thành - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 2
  Tổng lượt truy cập: 9703

Chi tiết tin


Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu MT-PW-2.2 Xây dựng đường Lộ Me, Dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho
2017-10-05 00:00:00.0

  
Căn cứ Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho về việc phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu MT-PW-2.2 Xây dựng đường Lộ Me, Dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho,
Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho thông báo kết quả đấu thầu gói thầu trên với những nội dung sau:
STT
   Nội dung
 
                                               Kết quả
 
1
 
Tên các nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu
 1. Công ty TNHH Xây dựng Văn Phôn
 
 2. Công ty Cổ phần Bêtông và Xây dựng Thăng Long
 
 3. Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Phi Hải
 
 4. Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Kiến Gia
 
 5. Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông Bến Tre
 
 6. Công ty Cổ phần Công nghiệp VNI
 
 7. Công ty TNHH Thuận Phú
 
 8. Công ty Cổ phần Xây dựng Tasco
 
 9. Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng số mười bảy Thăng Long
 
2
 
Giá dự thầu được đọc khi mở Hồ sơ dự thầu
 
 1. Công ty Cổ phần Công nghiệp VNI: 7.691.349.648 đồng.
 
 2. Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Phi Hải: 9.552.164.850 đồng.
 
 3. Công ty Cổ phần Xây dựng Tasco: 9.587.862.000 đồng.
 
 4. Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Thăng Long: 10.558.999.898 đồng.
 
 5. Công ty TNHH Xây dựng Văn Phôn: 10.891.000.000 đồng.
 
 6. Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Kiến Gia: 10.968.299.000 đồng.
 
 7. Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình giao Bến Tre: 11.138.557.000 đồng
 
 8. Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng số mười bảy Thăng Long: 11.189.187.700 đồng.
 
 9. Công ty TNHH Thuận Phú: 12.840.836.000 đồng.
 
3
 
Tên và giá đánh giá của nhà thầu được đánh giá
 
 1. Công ty Cổ phần Công nghiệp VNI: 7.714.116.200 đồng.
 
 2. Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Phi Hải: 8.683.786.227 đồng.
 
 3. Công ty Cổ phần Xây dựng Tasco: 8.716.237.640 đồng.
 
 4. Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Thăng Long: 9.599.106.495 đồng.
 
 5. Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Kiến Gia: 10.000.161.969 đồng.
 
 6. Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình giao Bến Tre: 10.125.960.941 đồng
 
 7. Công ty TNHH Xây dựng Văn Phôn: 10.891.000.000 đồng.
 
 8. Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng số mười bảy Thăng Long: 11.070.120.921 đồng.
 
 9. Công ty TNHH Thuận Phú: 11.683.530.585 đồng.
 
4
 
Tên của các nhà thầu mà hồ sơ dự thầu bị loại và lý do bị loại
 
 1. Công ty Cổ phần Công nghiệp VNI: Không đạt mục, IBT 4.5 (d), IBT 4.5 (c), IBT 4.5 (e) - Dữ liệu đấu thầu được nêu tại Hồ sơ mời thầu sau khi hậu tuyển.
 
5
 
Thông tin về nhà thầu trúng thầu
 
 - Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Phi Hải;
 
 - Giá trị trúng thầu: 9.552.164.000 đồng (đã bao gồm 10% dự phòng);
 
 - Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;
 
 - Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 tháng (kể từ khi ký kết hợp đồng);
 
 - Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng thế giới

Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho thông báo đến các nhà thầu tham gia dự thầu được biết.

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1