Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Châu Thành - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 121
  Tổng lượt truy cập: 173859

Chi tiết tin

Đảng bộ huyện Châu Thành thực hiện thắng lợi nghị quyết năm 2019
06/01/2020

Năm 2019, là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ và Nhân dân huyện Châu Thành tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra và đều đạt, vượt cao hơn mức bình quân chung của tỉnh; góp phần rất lớn trong thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện ngày càng phát triển.

Kinh tế - xã hội có bước phát triển rõ nét

Trên cơ sở những kết quả đạt được của năm 2018, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2019; các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã nỗ lực, quyết tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực và tăng so với nhiều năm. Trong đó, nhiều kết quả có bước đột phá và đến nay hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra đã cơ bản thực hiện đạt. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất được 11,16% (nghị quyết 11,05%); thu ngân sách 172,12 tỷ đồng, đạt 108,94% nghị quyết và đạt khá cao so với nhiều năm; triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát động khởi nghiệp, thành lập mới 54 doanh nghiệp, qua đó góp phần tạo giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn được 29.311,5 tỷ đồng, tăng 14,22% so năm 2018; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội là 7.748 tỷ đồng, đạt 100% nghị quyết, tăng 11,1% so năm 2018; tập trung triển khai thực hiện chỉnh trang thị trấn Tân Hiệp. Triển khai với thực hiện có hiệu quả Đề án Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 đã gắn đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Cơ sở hạ tầng và xây dựng nông thôn mới được tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả, ra mắt 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng đến nay có 11 xã nông thôn mới, bình quân thực hiện đạt 15,68 tiêu chí/xã.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tập trung thực hiện đồng bộ, kịp thời; vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa được 1,88 tỷ đồng, triển khai xây dựng, sửa chữa 62 căn nhà tình nghĩa; tổ chức ra mắt 03 xã văn hoá nông thôn mới, nâng đến nay 16 xã văn hoá nông thôn mới, 01 thị trấn văn minh đô thị; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,3% hộ nghèo và 2,37% hộ cận nghèo; người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 84,31% dân số; tiếp tục duy trì 100% xã - thị trấn có bác sĩ công tác và đạt 10 tiêu chí về y tế cơ sở, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ người dân; xây dựng và ra mằt 2 trường đạt chuẩn quốc gia, toàn huyện hiện có 50% trường đạt chuẩn.

Hệ thống chính trị ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Song song với công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, thì công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được huyện đặc biệt chú trọng và xem đây là nhiệm vụ then chốt. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tiếp tục được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm thực hiện tốt để kịp thời định hướng dư luận xã hội. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên; đặc biệt là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên về giữ gìn đạo đức, lối sống, góp phần ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chỉnh trị, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong Đảng bộ huyện.

Trong năm, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tổ chức trao tặng 206 huy hiệu Đảng cho đảng viên. Công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng nâng cao chất lượng với việc kết nạp 155 đảng viên mới, đạt 103,33% nghị quyết, nâng toàn Đảng bộ huyện hiện có 5.566 đảng viên. Đặc biệt, tập trung thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đến nay công tác chuẩn bị đại hội tiến hành đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Năm qua, huyện còn tiếp tục lãnh đạo thực hiện Đề án 03-ĐA/HU ngày 31/5/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đến nay đã thực hiện chủ trương Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện; Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời Chủ tịch MTTQ huyện; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đồng thời Chánh Thanh tra huyện. Hợp nhất Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện; Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện thành Ban Quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất huyện; sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế huyện; thành lập Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện; sáp nhập 8 trường tiểu học trên địa bàn cùng 01 xã còn 4 trường. Ngoài ra, cấp xã giảm 69 cán bộ không chuyên trách do kiêm nhiệm các chức danh; tổ chức thành công bầu cử trưởng ấp - khu phố nhiệm kỳ 2019 - 2024, kết quả 100% trúng cử là đảng viên. Triển khai và lập danh mục vị trí việc làm và bản mô tả vị trí việc làm công chức cơ quan Đảng, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội huyện.

Cải cách hành chính có chuyển biến tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư. Tổ chức nhiều buổi gặp gỡ nhân dân của lãnh đạo UBND tỉnh, huyện về các nội dung liên quan đến Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2019 để kịp thời chỉ đạo, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của người dân. Quan tâm tổ chức tốt đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân; tiếp dân và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện có hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, hội viên, nhân dân; tham gia phối hợp thực hiện xây dựng nông thôn mới,…góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Có thể nói, những kết quả đạt được trong năm 2019 là tiền đề rất quan trọng để các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ huyện quyết tâm, quyết liệt thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI trong năm 2020 và lãnh đạo hoàn thành tốt công tác tổ chức đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

NVH

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1