Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Châu Thành - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 24
  Tổng lượt truy cập: 324514

Các phòng ban Các phòng ban

Phòng Nội vụ - 10/04/2018 (số lượt xem: 5322)
Chức năng, nhiệm v...
Phòng Tài chánh- Kế hoạch - 10/04/2018 (số lượt xem: 1559)
Chức năng, nhiệm v...
Văn phòng HĐND-UBND huyện - 10/04/2018 (số lượt xem: 2603)
Chức năng, nhiệm v...
Thanh tra huyện - 31/01/2018 (số lượt xem: 1577)
Chức năng nhiệm vụ Thanh tra huyện...
Phòng Giáo dục - Đào tạo - 31/01/2018 (số lượt xem: 3765)
Chức năng nhiệm vụ Phòng Giáo dục và Đào tạo...
Phòng Nông nghiệp - PTNT - 31/01/2018 (số lượt xem: 1701)
Chức năng nhiệm vụ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn......
Phòng Văn hóa - Thông tin - 31/01/2018 (số lượt xem: 1953)
Chức năng nhiệm vụ Phòng Văn hóa và Thông tin...
Phòng Tài nguyên & Môi trường - 31/01/2018 (số lượt xem: 3983)
Chức năng nhiệm vụ Phòng Tài nguyên & Môi trường .......
Phòng Kinh tế & Hạ tầng - 31/01/2018 (số lượt xem: 1953)
Chức năng nhiệm vụ Phòng Kinh Tế & Hạ Tầng...
Phòng Tư Pháp - 31/01/2018 (số lượt xem: 1734)
Chức năng nhiệm vụ Phòng Tư Pháp.....
Xem thêm >>